Nederlands | Français Belgium

Welke voordelen mag u van Aon verwachten?

 

Op financieel en op servicevlak?

“Het feit dat een bedrijf voor zijn vloot kiest voor Aon, levert heel wat voordelen op, en dat zowel op financieel als op servicevlak.” Dat zegt Al Pijnacker, Managing Director Automotive bij Aon.

 

Sneller en meer …
“In de eerste plaats zorgt Aon ervoor dat schadegevallen sneller geregeld worden. De schade-afhandeling begint immers zodra de klant ons verwittigd heeft. We hoeven niet te wachten op een verzekeraar. Voorts stellen we vast dat er hogere schadevergoedingen uitgekeerd worden dan voorzien. Een studie toont aan dat er in 2017 door verzekeraars wereldwijd 3 miljard dollar meer betaald werd aan Aon-klanten dan wat aanvankelijk door de verzekeraar aangeboden werd als schadevergoeding. 1,8 miljard dollar werd zelfs betaald terwijl de verzekeraar in eerste instantie tussenkomst geweigerd had. We mogen dus wel stellen dat we door ons volume een zekere impact hebben.”

3 teams in schadebeheer
Aon beschikt over 3 schadebeheersteams:

  • kmo’s
  • international Aon-klanten
  • bedrijven met een vloot van meer dan 800 voertuigen

AI Pijnacker: “Die opsplitsing laat ons toe om voor elk bedrijf een service te bieden die past bij zijn profiel. Bij kmo’s wordt de klant meer bij de hand genomen en kan die mee profiteren van onze impact op de tarificatie van verzekeraars. Voor internationale Aon-klanten is het schadebeheer maatwerk. Bij de grote vloten ten slotte zijn vooral het volume en de doorlooptijd van schades belangrijke parameters. We gaan dus een stuk verder dan traditioneel schadebeheer.”

Die 3 teams behandelen per jaar zo’n 32.000 schadegevallen. In totaal zijn er op dit moment om en bij 83.000 voertuigen via Aon verzekerd in België.

Data-analyse is de basis van preventie
Een grondige analyse van de statistieken van een bedrijfsvloot is het vertrekpunt van een doordacht preventiebeleid. “We verzamelen alle cijfers, analyseren deze, vergelijken met sectoriële benchmarks … De conclusies maken bedrijven duidelijk waarop ze hun preventie-aanpak moeten richten. Overigens bestuderen we niet enkel schadestatistieken, maar ook productiecijfers. Zo weten we bijvoorbeeld ook welk type auto er in welke sector het meest gekocht wordt voor werknemers. Ook kunnen we het gemiddeld aantal ongevallen per type voertuig of activiteit berekenen. Zo stellen we vast dat bij consultants de meeste ongevallen kop-staart-aanrijdingen zijn, doordat zij vaak met hun smartphone bezig zijn achter het stuur. Een bedrijf dat consultants op de baan heeft, kan daarop inspelen. Natuurlijk is het cruciaal dat de beheerders bij Aon alle data correct ingeven. Daar wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Ook challengen we verzekeraars regelmatig over hun data.”

Tevredenheid van 96% over schaderegeling
Na een schadegeval wordt de bestuurder systematisch bevraagd over zijn of haar tevredenheid over de schaderegeling. Aon scoort hierop 96% tevredenheid. 2% van de respondenten heeft geen mening, 2% is niet tevreden.