Nederlands | Français Belgium

Top 5 risico’s in de Benelux: hoe vertaalt u ze naar opportuniteiten?

 

Een steeds complexere wereld boordevol risico’s

Onvoorspelbaar gedrag van klanten, veranderingen in de wetgeving, de snelheid waarmee goede en slechte nieuwtjes zich verspreiden en een technologische vooruitgang zonder grenzen… het zijn maar enkele van de belangrijkste risico’s voor de zakenwereld.

De organisaties in de Benelux zijn meer begaan met de nieuwe en opkomende risico’s dan hun collega’s in het buitenland. Meer dan ooit moeten zij die risico’s begrijpen, en inzetten op strategieën die deze risico’s ombuigen naar opportuniteiten.

De ‘Global Risk Management Survey (GRMS)’ van Aon analyseert de belangrijkste risico’s en stelt pistes voor om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Risico's en opportuniteiten

Risico #1 - Reputatie- en merkschade

Meer dan 10 sectoren plaatsen reputatie- en merkschade op nummer 1.

Het risico: Schandalen, een uit de hand gelopen klantenrelatie of een terugroeping van producten… ze kunnen een bedrijf miljoenen kosten. Een eenvoudig voorval dat je merk en reputatie in gevaar brengt kan, eens op de spits gedreven door de media, op korte termijn de aandelenkoers van je bedrijf beïnvloeden en op lange termijn ernstige financiële gevolgen veroorzaken.

De opportuniteiten:

 • Een crisis rond merk- en reputatieschade op een intelligente manier aanpakken en counteren is voor een bedrijf de uitgelezen kans om zijn reactiviteit, competenties en bewustzijn in de verf te zetten.
 • Slechts 51% van de Benelux organisaties heeft voor dit risico een actieplan klaar. Hoog tijd dus om het interne proces, aan de basis van de crisis, te herzien en de nodige maatregelen te nemen zodat dit type incidenten zich niet herhaalt.

 

 

Risico #2 – Cyberrisico’s

Dankzij een grote bewustwording binnen de Benelux organisaties, stijgen cyberrisico’s naar de tweede plaats, terwijl ze twee jaar geleden zelfs de top 10 niet haalden.

 

Het risico: Binnen enkele jaren zullen meer dan 50 miljard toestellen aan internet gekoppeld zijn. Meer toestellen betekent een hoger risico op (kwaadwillige) aanvallen: malware, ransomware, inbreuken op databases, systeemuitval of eenvoudigweg een menselijke fout. Een cyberaanval kan ernstige schade aanbrengen aan databases, infrastructuur, de business en de bedrijfsreputatie.

De opportuniteiten:

 • Maak van cyberrisico’s een strategisch agendapunt op de raad van bestuur.
 • Wapen je voor aanvallen in de toekomst. Identificeer de cyberrisico’s voor jouw bedrijf, zodat je de nodige oplossingen, resources en processen kan opzetten
 • Digitale veiligheid wordt in 60% van de gevallen bedreigd door menselijke fouten. Herbekijk verantwoordelijkheden, rapporteringslijnen en investeer in opleiding rond cyberveiligheid.
 • Bescherm de continuïteit en balanssterkte van het bedrijf door cyberrisico’s te verzekeren.

 

 

Risico #3 – Veranderingen in wet- en regelgeving

Organisaties geven toe dat veranderingen in wetgeving steeds vaker essentiële punten worden in strategische discussies.

 

Het risico: Regelgeving wil vaak de uniformering binnen een sector stimuleren. Voor de bedrijven die zich aan die regels willen houden kan dit heel duur uitvallen. Denken we maar aan de wetswijzigingen met betrekking tot de tweede pijler-pensioenen (België) en GDPR.

De opportuniteiten:

 • Anticiperen op nieuwe regelgeving, en zelfs verder gaan dan de opgelegde criteria, nog vóór ze officieel van kracht worden, kan een strategische zet zijn en een voorsprong creëren in een omgeving vol verandering.
 • Innovatie haalt nieuwe wetgeving vaak in. Nieuwe sectoren en technologieën zijn vaak synoniem voor nieuwe of gewijzigde wetgeving. Door proactief aan de slag te gaan, kunnen ze zelfs meewerken aan de vormgeving van nieuwe regelgeving.

 

 

Risico #4 – Politieke risico’s

Politieke risico’s stijgen in de Benelux naar de 4de plaats, terwijl ze in het wereldwijde klassement op nummer 9 staan.

 

Het risico: 2016 heeft het bewezen: de politieke wereld is onvoorspelbaar. De wereldwijde opkomst van populistische en protectionistische bewegingen brengt de toekomst van internationale handel in gevaar. Politieke onzekerheid kan zakelijke beslissingen bemoeilijken of vertragen, toeleveringsketens en beschikbaarheid van talent op de werkvloer verstoren en langetermijninvesteringen op de helling zetten.

De opportuniteiten:

 • Inzicht in de politieke wereld stelt bedrijven in staat om vooruit te lopen op nieuwe wet- en regelgeving en om de nodige maatregelen te nemen om de risico’s zo klein mogelijk te houden.
 • Politieke veranderingen kunnen evenveel deuren openen als sluiten. De Brexit kan de bancaire activiteiten in het Verenigd Koninkrijk aan banden leggen, maar ook nieuwe vraag creëren in hubs van banken op het continent.

 

 

Risico #5 – Toenemende concurrentie

De groot- en kleinhandel beschouwen de groeiende concurrentie als hun belangrijkste risico.

 

Het risico: De expansie van concurrenten of de plotse komst van nieuwe concurrenten is een reële bedreiging. De wereldwijde opkomst van technologiebedrijven bijvoorbeeld maakt de concurrentie in de sector harder dan ooit.

De opportuniteiten:

 • Toenemende concurrentie kan een katalysator zijn voor innovatie en de drang om nieuwe markten te ontdekken.
 • Gevoel voor diversificatie kan resulteren in een nieuwe R&D-aanpak.