Nederlands | Français Belgium

Een onderbouwd en onafhankelijk onderzoek

 

Meer dan 20 jaar ervaring en kennis

De Belgische pensioenmarkt heeft in het verleden al veel verbeeldingskracht aan de dag gelegd op het gebied van de constructie van aanvullende plannen, en meer specifiek op het vlak van pensioenformules. Deze grote verscheidenheid maakt het vergelijken van de werkelijke voordelen die de verschillende pensioenregelingen bieden vaak zeer moeilijk. Sommige systemen integreren direct of indirect het wettelijke pensioen, andere niet. De ene keer worden rentes toegekend, de andere worden kapitalen uitgekeerd. Een aantal regelingen is erop gericht een bepaald doel te bereiken, andere zijn gedefinieerd in functie van een bepaalde vastgestelde kost. Sommige plannen worden gefinancierd via een verzekeringsmaatschappij, andere via een pensioenfonds.

 

Vergelijkingsmethode van Aon
De unieke methode die Aon heeft opgezet slaagt erin om de resulterende pensioen- en overlijdensvoordelen op een objectieve en zinvolle manier te bestuderen en te vergelijken. De gehanteerde vergelijkingswijze laat ons toe om bij de deelnemende bedrijven de volgende voordelen met elkaar te vergelijken:

  • voordelen bij pensionering, op 65 jaar.
  • uitkeringen in geval van overlijden vóór de pensioenleeftijd.

Om deze vergelijkingen te kunnen maken, hebben wij voor elk bestudeerd plan individuen aangesloten en hen eenzelfde fictieve, maar realistische en marktconforme loopbaan laten doorlopen. Op basis van het niveau van hun voordeel bij pensionering of overlijden, hebben wij een eerste rangschikking van de plannen gemaakt, volgens afnemende graad van "vrijgevigheid" en dit apart voor "pensionering" en "overlijden". Daarna hebben wij het gedeelte van het totaal toegekende pensioenvoordeel dat gefinancierd wordt door de werkgever (dus exclusief het gedeelte gefinancierd via werknemersbijdragen) bestudeerd. Op deze basis werd een tweede rangschikking van de plannen gemaakt, waarbij het zuivere beloningsaspect van de aangesloten werknemer tot uiting komt. Deze rangschikkingen werden gemaakt voor respectievelijk een kaderlid, een bediende en een arbeider voor zover deze werknemerscategorieën effectief gedekt worden door de verschillende plannen.

Trends van 1996 tot 2017
Omdat we kunnen terugkijken op 21 jaar onderzoek en 9 uitgevoerde benchmarks, brengen we in het rapport ook tendensen en evoluties in kaart, waaronder het steeds toenemende succes van vaste lasten en een duidelijke vermindering van de te bereiken doelplannen.