Nederlands | Français Belgium

Business Travel

 

Wereldwijd reisbeleid op maat van uw bedrijf

De wereld om ons heen verandert sterk. Wat vandaag als veilig gebied wordt beschouwd, kan morgen volledig anders zijn. Dit heeft invloed op de risico’s die verband houden met internationaal (zakelijk) reizen.

 

Veel voorkomende risico’s van internationale zakenreizen zijn:

 • Medische risico’s
 • Verkeersongeval of ander ongeval
 • Repatriëringskosten
 • Terrorisme
 • Criminaliteit
 • Burgeropstanden en burgeroorlogen

 

Waarom een Business Travel Insurance?
U heeft als werkgever een zorgplicht of ‘duty of care’: de plicht om de veiligheid van uw werknemers te garanderen. Wat echter opvalt, is dat werkgevers vaak niet voldoende stilstaan bij de gevaren die internationaal werken met zich meebrengen. Duidelijke protocollen en adequate verzekeringsdekkingen voor werknemers zijn er niet. U kunt de financiële gevolgen van deze schades ondervangen met een internationale zakenreisverzekering: Business Travel Insurance (BTI).

Zakenreisverzekering op maat
Wij adviseren u graag bij het inrichten van uw internationale zakenreisverzekering in relatie tot uw wereldwijde reis- en veiligheidsbeleid. Daarnaast geven wij u inzicht in onderwerpen als ‘Wie heeft de regie in het geval van een catastrofe of noodsituatie?’ en ‘De verantwoordelijkheden van de werkgever’. Het resultaat is een op maat gemaakte reisverzekeringsoplossing voor uw werknemers.

Werkgeversaansprakelijkheid
De werkgeversaansprakelijkheid wordt, zowel binnen als buiten België, steeds verder uitgebreid. In het kader van internationale (zaken)reisverzekeringen is het daarom noodzakelijk om specifiek naar de inhoud van de verzekeringsdekking te kijken. Daarnaast moet er gekeken worden naar de ondersteuning in het geval van een noodsituatie. Aon International People Mobility (IPM) begeleidt u hier graag in. Daarnaast kunnen wij voor u de beste dekkingen, premietarieven en servicevoorwaarden bedingen bij internationale verzekeraars.

Brede doorlopende standaarddekking
Met een Business Travel Insurance bent u verzekerd voor doorlopende dekking voor:

 • secundaire medische kosten (kostprijs);
 • bagage;
 • reisannulering;
 • repatriëring;
 • reisrechtsbijstand;
 • politieke evacuatie;
 • meereizende partners en kinderen;
 • volledige molestdekking.

 

Meer weten, een afspraak maken of een voorstel ontvangen?