Nederlands | Français Belgium
Logistics

Logistieke aansprakelijkheid

 

Continuïteit is de sleutel voor klantentevredenheid

U wordt door uw opdrachtgevers geconfronteerd met contractuele eisen die verder gaan dan de reguliere standaard. Uw verzekeringspakket dient hierop afgestemd te zijn. Toegevoegde waarde is een sleutelbegrip. In aansluiting hierop zien wij dat de logistieke dienstverlener steeds meer verantwoordelijkheden op zich neemt. De standaardvoorwaarden bieden meestal niet voldoende bescherming.

 

 

Oorzaken Risico's Impact
Brand in warehouse Stilstand van het bedrijf Stagnatie dienstverlening
Diefstal Verlies van goederen van klant Aansprakelijkheidsclaim
Opzettelijk handelen door chauffeur Onbeperkte aansprakelijkheid Faillissement
Foute aangifte douane Niet verhaalbaar op klant Uitnodiging tot betaling

 

Een aanpak op maat

Analyse van risico’s

Goed risicomanagement begint met inzicht in mogelijke bedreigingen. Het kennen en realistisch inschatten van uw risico's is essentieel. Wij brengen ze in kaart door ze te analyseren, kwantificeren en hun potentiële impact op de business te berekenen:

  • Aansprakelijkheden (op basis van contract of wet)
  • Mogelijke schade aan eigendommen (roerend/onroerend)
  • Impact op de bedrijfscontinuïteit
De risicoanalyse gebeurt onder andere aan de hand van inspecties ter plaatse, gesprekken met medewerkers en analyses van contracten. Aan de hand van deze analyse, uw wensen en een evaluatie van potentiële schadescenario’s, wordt er een passende verzekeringsoplossing voorgesteld, en wordt advies gegeven in verband met de benodigde verzekerde bedragen.

In onze benadering staat de totale risicokostenaanpak centraal: wat is de meest optimale verhouding tussen premie en zelf te dragen risico?

Wij adviseren u op preventiegebied. Door inspecties maar ook door vooraf kaders aan te geven voor de contracten die u aangaat met opdrachtgevers.

 

Passend product
De verzekering is modulair opgebouwd en bestaat uit vijf onderdelen.

Aansprakelijkheid
Uw contractuele en wettelijke aansprakelijkheden zijn gedekt. Uw verantwoordelijkheden ten opzichte van de door u behandelde goederen van uw klanten staan hierbij centraal.

Douane
Financieel nadeel dat kan ontstaan door activiteiten als aangever/opslaghouder van douanegoederen.

Equipment
Een volledige dekking op rijdend materieel of ander equipment in eigendom of van derden, waar ook ter wereld.

Goederen
De mogelijkheid om goederen ten behoeve (en voor rekening) van uw klant te verzekeren tijdens transport en opslag.

Brand- en bedrijfsschade
Een uitgebreide dekking voor roerende en onroerende goederen, in eigendom of gehuurd. Met de mogelijkheid eventuele bedrijfsschade na een schade mee te verzekeren.

Actualiteit & service
Aon houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen op verzekeringsgebied in uw domein. Wij publiceren ook rapporten, white papers en risicokaarten over specifieke topics en evoluties. We adviseren continu over de verzekerbaarheid van logistieke contracten met uw opdrachtgevers. Het is cruciaal ons zo vroeg mogelijk te betrekken bij potentiële contracten. Hierbij kijken we met name naar de aansprakelijkheid die verder gaat dan de voorwaarden die gebruikelijk zijn in de sector. We adviseren u met betrekking tot de verzekerbaarheid van de aanvullende aansprakelijkheid en aanvullende kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Ook kunnen wij op elk gewenst moment premie/schade cijfers aanleveren.

Begeleiding bij schade
Aon heeft als enige grote verzekeringsmakelaar een toegewijd schadeteam met een vergaande specialisatie in het behandelen van logistieke schades. Aon zorgt voor het verhalen van schade op onderaannemers waardoor de schadelast op uw polis vermindert. Bovendien kan Aon ook de rol van de onafhankelijke derde vervullen, zodat u uw goede relatie met klanten en werknemers behoudt.