Nederlands | Français Belgium
Productcontaminatie en terugroeping van producten

Productcontaminatie en terugroeping van producten

 

Laat u niet verrassen!

Geen enkel bedrijf is immuun voor een recall. Het nulrisico blijft een utopie in het industriële proces. Menselijke fouten, de mondiale toeleveringsketen en regionaal veranderende veiligheidsprotocols kunnen ertoe leiden dat de kwaliteit van de producten in het gedrang komt.

 

Toename recalls
Product recalls en consumentenwaarschuwingen zijn zeker geen nieuw fenomeen. In het verleden kwamen heel wat wereldwijde recall-acties uitgebreid in het nieuws. Vandaag zijn er bijna dagelijks berichten over de terugroeping van producten, zowel in de food als de non-food sectoren. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het aantal meldingen van veiligheidsproblemen en corrigerende acties voor zowel consumentengoederen, voedingsmiddelen als geneesmiddelen nog steeds jaarlijks toeneemt.

Impact van een recall op uw bedrijf
Naast de reputatieschade voor uw bedrijf of merknaam en het gevaar voor de continuïteit van uw onderneming, zijn de financiële gevolgen van een terugroepactie altijd heel ernstig. De voedings- en drankenindustrie beschouwt recall zelfs als één van haar meest strategische bedrijfsrisico’s.

Kosten gelinkt aan een productterugroeping

  • Kosten gelinkt aan de terugroeping, vernietiging en/of vervanging van de gebrekkige of gecontamineerde producten
  • Kosten gelinkt aan de crisiscommunicatie (advertenties in media, mailing naar consumenten, begeleiding van consultants, etc.)
  • Juridische kosten wegens ingestelde vorderingen
  • Inkomsten- en winstverlies

 

Waarom een recallverzekering?
De kosten van een productterugroeping worden vaak niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat uw bedrijf zelf voor de aanzienlijke kosten opdraait. Een recallverzekering beschermt u hiertegen. Aon helpt u bij de risicoanalyse en bij de overdracht van de risico’s naar de verzekeringsmarkt. Wij plaatsen niet alleen specifieke verzekeringen, we evalueren ook de uitgebreidheid van de dekkingen in uw aansprakelijkheidsverzekering, meer bepaald met betrekking tot de zogenaamde recall door derden (waarbij uw product een onderdeel is van een eindproduct) en de daarmee eventueel samengaande problematiek van in- en uitbouwkosten.