Nederlands | Français Belgium

COVID-19 en tijdelijke werkloosheid: wat met de aanvullende voordelen?

 

Newsletter Update@work | nr 6 | 2020

Beste klant,

In de noodzakelijke strijd tegen de verdere verspreiding van COVID-19, moeten steeds meer bedrijven noodgedwongen tijdelijk de deuren sluiten. Minister van Werk Nathalie Muylle kondigde aan (20 maart 2020) dat het aantal Belgen dat in het systeem van tijdelijke werkloosheid door de Corona-crisis in de buurt zal komen van 1 miljoen. Dit heeft niet alleen een invloed op het salaris van de getroffen werknemers, maar potentieel ook op hun aanvullende voordelen.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Getroffen bedrijven die omwille van COVID-19 tijdelijk moeten sluiten kunnen mogelijk een beroep doen op 2 systemen voor hun werknemers: tijdelijke werkloosheid door economische omstandigheden en tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Hoewel beide systemen niet identiek zijn en elk zijn eigen specificaties kent – waar we hier niet dieper op in gaan - is de onderliggende oorzaak voor beide wel dezelfde. Ze worden allebei toegepast als gevolg van de schorsing van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers.

Gevolg: geen loon

Het gevolg van een schorsing van de arbeidsovereenkomst is dat logischerwijs de verdere uitbetaling van het loon ook geschorst wordt. Betrokken werknemers krijgen dus geen salaris meer uitbetaald vanaf het moment van schorsing van hun arbeidsovereenkomst.

Vandaar dat er dus op vandaag massaal beroep wordt gedaan op het systeem van tijdelijke werkloosheid: dit helpt immers om de impact van verlies aan inkomen voor de betrokken werknemers te beperken.

We geven hier graag nog mee dat de regering het maximumbedrag voor tijdelijke werkloosheid alvast tot 30 juni 2020 heeft opgetrokken tot 70% (ipv 65%) van het salaris, dat geplafonneerd wordt op 2.754,76 EUR bruto per maand. Omdat de RVA de aanvragen echter niet allemaal individueel kan verwerken, zal iedereen standaard 1.450 € netto krijgen met eventueel een correctie achteraf.

Maar wat met de aanvullende voordelen?

Het lot van de aanvullende voordelen zoals pensioenplannen, dekkingen overlijden of arbeidsongeschiktheid (hospitalisatieplannen zijn in principe niet betrokken) hangt samen met het lot van het salaris. Dit is een toepassing van het beginsel “bijzaak volgt hoofdzaak”.

Dit betekent dat deze voordelen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst eveneens geschorst zullen worden, net als het salaris. Met andere woorden, tijdens de duurtijd van de schorsing wordt er in beginsel geen verder aanvullend pensioen opgebouwd, en is er eveneens geen dekking voor het risico overlijden noch voor arbeidsongeschiktheid.

Heel expliciet gezegd: overlijdt een betrokken werknemer tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid, dan zullen zijn nabestaanden in principe geen recht hebben op het kapitaal overlijden dat normaal voor hem/haar is voorzien in het aanvullend pensioenplan…

Oplossingen?

Er bestaan gelukkig echter wel degelijk oplossingen voor dergelijke situaties die terecht door de meesten onder ons als moreel zeer onrechtvaardig worden ervaren.

Men kan bijvoorbeeld een premievrijstelling gaan voorzien, dewelke het verlies aan aanvullende pensioenopbouw gaat opvangen. Ook is het mogelijk om de dekking overlijden en arbeidsongeschiktheid te laten doorlopen tijdens de periode van schorsing. Indien dit op vandaag nog niet gestipuleerd is in het reglement, dan zal dit een wijziging van het toepasselijke reglement vereisen.

Aon is momenteel bezig om de standpunten van de verschillende spelers ter zake (verzekeraars, herverzekeraars) te verzamelen zodat we een volledig beeld krijgen van de praktijk op de markt en de mogelijke oplossingen.

Werkgevers denken best nu al na te over de houding die zij hierin wensen aan te nemen. Daarna kan dit getoetst worden aan de mogelijkheden die er praktisch bestaan.

Conclusie

Bepaal welk standpunt u wenst in te nemen ten aanzien van de schorsing van de aanvullende voordelen. Ga na of er voor dit soort situaties eventueel al een oplossing werd ingebouwd in uw plannen aanvullende voordelen.

Aon staat klaar om u hiermee verder te helpen.
Contacteer gerust uw Aon Consultant voor meer uitleg en advies op maat.
steven.cauwenberghs@aon.com