Nederlands | Français Belgium
Aon Global Risk Consulting - AGRC

Aon Global Risk Consulting

AGRC is wereldleider op het vlak van risicofinanciering consulting en structurering met bedrijven in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Scandinavië en de VS.

Enterprise Risk Management (ERM)

We definiëren ERM als: "de proactieve tenuitvoerlegging van een strategisch proces bestaande uit het inschatten van en reageren op de collectieve risico's in het ganse bedrijf, gesteund door het hoger kader, die het vermogen van een organisatie om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren, beïnvloeden." ERM stelt stelt organisaties in staat om hun strategie met betrekking tot risicobeheer te linken met hun algemene businessstrategie, en om risicomanagement te integreren in bestaande businessprocessen op een functieoverschrijdende wijze.


Het succes van een ERM-initiatief is afhankelijk van de steun van bovenaf, duidelijk begrepen doelstellingen en definities, en een goed gedefinieerd managementplan. Onze consultants helpen u om deze doelstellingen te bereiken door onze ERM-methodologie toe te passen. Die omvat risicoanalyse, kwantificering, oplossingen en infrastructuurontwikkeling.


Onze praktische benadering, innovatieve oplossingen en strategisch denken tonen aan dat er geen uniforme ERM-oplossing is. De vele voordelen van deze benadering omvatten allocatie van kapitaal, consistente financiële metriek en evaluatie en een handleiding voor reglementaire rapportering

Statistisch en analytisch (A&A)

Via ons ervaren team van analytische en statitstische specialisten verschaffen we allerlei vormen van risicokwantificering aan middelgrote en grote ondernemingen en "captives" en hebben we de reputatie verworven van een van de toonaangevende dienstverleners in dit domein te zijn. Door het gebruik van gesofistikeerde methodologieën met inbegrip van statistische risicomodellering en simulatieprogramma's, via specifieke klantengegevens, industrie databases en interne expertise, levert het team een waaier aan oplossingen aan klanten.

Deze gaan van statistische certificatie voor captives tot het ontwerpen van de beste premieallocatiemodellen voor multinationals. Het team ontwierp ook als eerste een risicoretentieprogramma genaamd Risk Financing Decision platform (RFDP), dat in de prijzen viel en dat gebruikt wordt om het evenwicht tussen behouden en overgedragen risico's te optimaliseren. Deze wetenschappelijke benadering levert alternatieve optimale retentiestrategieën met als doel de kosten van een risico te minimaliseren binnen de parameters die de klant wil dragen. Veel van de technieken vormen de fundering en ondersteuning van de ruimere diensten die aangeboden worden in de teams voor risicofinanciering en risicomanagementprojecten voor ondernemingen.

· Actuarial insurance fund evaluation

· Industrial disease claims assessment

· Capital based risk modelling

· Loss forecasting and risk analysis

· Risk transfer pricing analysis

· Corporate risk bearing capacity analysis

· Cost of risk analysis

· Mortgage risk modelling

· Weather risk analysis

· Premium allocation models

· Insurance premium tax calculations

Risicofinancieringsadvies en alternatieve risicofinanciering (RF)

Onze risicofinancieringspraktijk concentreert zich op bereiken van een optimale structuur voor het financieren van risico's, gebaseerd op het profiel en de doelstellingen van een klant. Daarin kan begrepen zijn: de verlaging van de risicokosten, meer gecontroleerde volatiliteit, verhoogde kapitaalopbrengsten en een grotere operationele efficiëntie. Dit omvat meerdere disciplines en brengt alle gebieden op het risico-consulting spectrum samen met inbegrip van de belasting, boekhouding en vennootschapsbeheerproblematiek, alsmede de eigen interne werkingsvereisten van de klant.

We verschaffen advies omtrent het optimale verzekeringsprogramma en de meest efficiënte manier om het behouden risico te financieren. Dit wordt bekeken in de context van de risicotolerantie van een klant en de markt voor de risico-overdracht teneinde het optimale evenwicht te bereiken tussen risicoretentie en -overdracht. We nemen alle financieringsopties in overweging en kunnen de gekozen structuren en strategieën implementeren. Dit kan leiden tot de creatie of wijziging van een captive insurance instrument, een op maat gemaakt verzekeringsprogramma of een intern financieringsmechanisme.

In het verschaffen van oplossingen streven we er naar om te verzekeren dat klanten hun blootstelling aan risico's verminderen door creatieve oplossingen aan te bieden die niet alleen kostenbesparend zijn, maar ook rekening houden met het creatief gebruik van kapitaal en andere middelen, zoals toegang tot herverzekeringsmarkten en gespecialiseerde verzekeringsvehikels.

Onze oplossingen

De statistische en analytische methodologieën, die eerder in detail werden uiteengezet, bepalen het ontwerp van het programma, dat we dan aanvullen in een aantal specifieke gebieden, met inbegrip van :

· Integrated risk consulting process

· Captive audit and strategic review

· Captive claims reserving and underwriting processes

· Captive feasibility studies

· Captive shadow rating

· Employee benefits solutions

· Loss portfolio transfer

· Structured insurance solutions

 

 
Vind kantoren wereldwijd

Contact