Nederlands | Français Belgium

Aon’s internationale risicorangschikking 2015: Voor het eerst duiken cyberrisico’s op in de top 10

 

Vrees voor reputatie- en merkschade stoot het uitblijven van economisch herstel van de eerste plaats sinds 2009. Ondanks de toenemende bewustwording is er een divergentie in risicoperceptie tussen de bestuurders en de risicomanager.

Brussel, 7 mei 2015 – De 5e editie van de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon plaatst reputatie- en merkschade op de eerste plaats en verwijst het trage economische herstel na 3 edities naar de 2° plaats. Voor het eerst komen cyberrisico’s in de top 10. Ook de fysieke schade en wettelijke aansprakelijkheid zijn na jaren van afwezigheid terug te vinden in de top 10 van bedrijfsrisico’s.
Uit het Aon-onderzoek, waarbij meer dan 1.400 ondernemingen uit 70 landen zijn bevraagd (46% van de respondenten is Europees), blijkt wel dat er uiteenlopende risicoperceptie bestaat tussen enerzijds bestuurders die financiële en economische risico’s als bedreigend ervaren en anderzijds de risicomanagers die aansprakelijkheidsrisico’s het belangrijkst vinden. Dit kan problematisch zijn voor het uitwerken van een efficiënt risicobeleid.

Een overzicht van de top 10 risico’s door de jaren heen:

De volledige tabel tot en met 2007 is te downloaden door op de afbeelding te klikken.

Onderlinge verbondenheid van de risico’s
Voor het eerst sinds 2009 wordt het trage economische herstel niet meer als belangrijkste internationale risico gezien. Dit werd van de troon gestoten door de vrees voor reputatie- en merkschade, wat niet verwonderlijk is als men de dagelijkse berichtgeving erop naslaat. De media-aandacht voor cyberincidenten, extreme weersomstandigheden, politieke onrust wakkert immers de vrees voor een onderbreking van de bedrijfsvoering, voor fysieke schade aan de bedrijfsgebouwen, voor politieke risico’s,…aan en logischerwijze dus ook voor schade aan het bedrijfsimago. Want in een tijdperk waar het nieuws binnen de 24 uur de ronde doet via de klassieke kanalen, versterkt door de sociale media, kan een bedrijfsreputatie na een crisis binnen enkele uren ondermijnd worden. Dit verklaart ook waarom cyberrisico’s van de 18° naar de 9° plaats stijgen, aldus Bart Goossens, Chief Commercial Officer Aon: “Als een bedrijf bijvoorbeeld het slachtoffer wordt van een hacking en privacygevoelige informatie lekt, kan dit zware gevolgen hebben voor de reputatie van het bedrijf en zelfs leiden tot een bedrijfsonderbreking. De totale kosten van cybercriminaliteit wereldwijd worden geschat op bijna 100 miljard dollar per jaar”.
De onderlinge verbondenheid van risico’s maakt risicobeheersing steeds complexer. Organisaties doen er daarom goed aan om risico’s in een breder verband te zien en een integraal risicomanagementbeleid toe te passen.

Risicomanagers en algemeen management zijn het oneens over belangrijkste risico’s
Deze editie van de Aon survey bracht aan het licht dat de risicoperceptie van risicomanagers flink verschilt van die van bestuurders en financiële managers. Risicomanagers maken zich vooral zorgen om risico’s die verband houden met aansprakelijkheid, zoals cyberrisico, fysieke schade en wettelijke aansprakelijkheid, terwijl het algemeen en financieel management voornamelijk financiële en economische risico’s als schadelijk ervaren. Voorbeelden daarvan zijn het prijsrisico van grondstoffen, economische terugval en falende technologie.
De uiteenlopende risicoperceptie van risicomanagers en bestuurders is voor Bart Goossens, opvallend, gezien hun afhankelijkheid van elkaar. “Het is gerust problematisch te noemen als die twee partijen het niet eens zijn over het belang van risico’s. Dan kan men het risicobeleid niet voldoende afstemmen op de strategische doelstellingen. Het verschil in inzicht illustreert hoe belangrijk het is dat de raad van bestuur regelmatig samen met de risicomanager de belangrijkste bedreigingen bespreekt”.

De survey stelt bij de raden van bestuur wel een toenemende bewustwording vast van de behoefte aan risicomanagement te doen. Liefst 76% van de ondervraagde bedrijven voorziet een risicomanagementprogramma in hun beleid.

Fysieke schade terug in top 10
Opvallend is dat fysieke schade voor het eerst sinds 2007 terugkeert in de wereldwijde risico-top 10. In 2013 stond dat risico nog op nummer 17 in de lijst. De belangrijkste oorzaak lijken de ongekend zware weer- en natuurrampen van de afgelopen jaren. Fysieke schade werd het hoogst ingedeeld door hotels en horeca, transport (met uitzondering van luchtvervoer) en onroerend goed. Omdat het risico op fysieke schade doorgaans sterk verband houdt met het risico op onderbreking van de bedrijfsvoering, is het opvallend dat bedrijfsonderbreking ‘slechts’ de zevende plaats bezet in de lijst, net als in 2013. Dat kan duiden op onderschatting; ook cyberincidenten kunnen een bedrijfsonderbreking veroorzaken.

Gebrekkige innovatie en aansluiting bij klantenbehoeften is in 2015 voor de technologiesector het belangrijkste risico. In de totaallijst staat dat risico op de zesde plaats. Voor de verzekeringsbranche is de ernst van dit risico een extra alarmsignaal in combinatie met de toenemende concurrentie. Dat risico zal naar verwachting over drie jaar de lijst aanvoeren, na jaren op de derde plaats te hebben gestaan.

De vrees er niet in te slagen toptalent aan te trekken of te behouden blijft zijn vijfde plaats behouden en Aon verwacht dat dit ook in 2018 een prominente plaats in de top 10 zal bekleden.

Verborgen risico’s: politieke instabiliteit, terrorisme en pandemie
Het rapport benoemt ook risico’s die volgens Aon onderschat worden:

  • Politieke risico’s (nu 15, in 2013 nog in top 10). Spanningen en conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten en Azië kunnen leiden tot fysieke schade, embargo’s en weigering of onvermogen van overheden om aan betalingsverplichtingen te voldoen.
  • Terrorisme (nu op de 41e plaats). Een voorbeeld is de steeds internationalere oriëntatie van IS, die pas na het onderzoek verdere gestalte heeft gekregen.
  • Risico op pandemie (nu op 44). De Ebola-uitbraak in Afrika had onder meer grenssluitingen, quarantaines en onderbroken transporten tot gevolg. Deze maatregelen toonden vele zwakheden in de omgang van de internationale gemeenschap met dit soort crises. Onder invloed van globalisering en de verdere opkomst van de Afrikaanse economie kan een pandemie in de toekomst verstrekkende gevolgen hebben.

De meest waarschijnlijke verklaring voor de lage inschatting van politieke risico’s is dat veel politieke verschuivingen regionaal van aard waren, en dat de onrust relatief recent pas is gegroeid. Daardoor is de wereldwijde impact voor bedrijven vooralsnog beperkt.

Over het onderzoek
Op basis van het Global Risk Management Survey stelt Aon elke twee jaar de 50 belangrijkste risico’s voor bedrijven samen, met de nadruk op de top 10 risico's en hoe die in 2018 waarschijnlijk veranderen. Het eerste Global Risk Management Survey werd uitgevoerd in 2007.

Het huidige rapport, dat is uitgebracht in 10 talen, is gebaseerd op het meest recente onderzoek in het laatste kwartaal van 2014. Daarin werden risicomanagers, financiële directeuren, treasurers en andere medewerkers van meer dan 1.400 organisaties uit alle delen van de wereld gevraagd naar hun keuzes, belangen en zorgen inzake verzekeringen en risicomanagement. Het aantal respondenten steeg in vergelijking met 2013. Dat geeft aan dat bedrijven steeds meer aandacht besteden aan risicomanagement.

Het rapport helpt risicobeleidsmakers om opkomende problemen in hun branche voor te blijven, en om risico’s te managen en kansen te grijpen.

Klik hier om de volledige survey te downloaden: Aon Global Risk Management Survey 2015
 

Over Aon
Aon is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits. We halen voor onze klanten het beste uit de verzekeringsmarkt en dragen zo bij aan de realisatie van hun objectieven. Aon België heeft een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent en Luik). Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een wereldleider op het gebied van risicomanagement, (her)verzekeringen en adviesverlening in personeelsbeleid. Aon plc staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON). Aon is sponsor van Manchester United: www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie over Aon: www.aon.be.