Nederlands | Français Belgium

Bonusplan

 

Optimaliseer de bonus van uw medewerkers

Een bonus vormt een belangrijk voordeel voor uw werknemers, maar verliest zijn aantrekkingskracht op het moment dat deze cash wordt ontvangen. Deze beloning, die verbonden is aan de realisatie van ambitieuze doelstellingen, kan negatief gepercipieerd worden wanneer de helft van dit voordeel niet meer naar uw medewerkers gaat maar naar de fiscus.

 

U kunt ervoor zorgen dat uw werknemers meer bonus van hun bonus in handen krijgen. Aon adviseert u bij het opzetten van een groepsverzekering, “bonusplan” genaamd. Deze oplossing is zowel voordelig voor de werknemer als voor de werkgever, omdat beiden op die manier de belastingheffing op de bonus vermijden.

Het voordeel is merkbaar:

Bovendien is het belegde geld niet geblokkeerd tot aan het pensioen van de medewerkers. Dit type groepsverzekering laat onder bepaalde voorwaarden het opnemen van voorschotten en de inpandgeving van het kapitaal toe. Het gunstige effect van de uitbetaling van de bonus in een dergelijk pensioenplan is daarom onmiddellijk.

Aon begeleidt u bij de toepassing van uw variabele beloningsstrategie die gunstig is voor uw medewerkers. We kunnen u alle mogelijkheden presenteren die we voor u ter beschikking hebben, meer bepaald voor wat betreft het beleggen van deze bonus Tak 21 of Tak 23.