Nederlands | Français Belgium

Pensioenplan

 

Investeringsstrategie: Tak 21 of Tak 23

Het Belgische landschap van aanvullende pensioenen heeft de laatste jaren, in dit economische klimaat gekenmerkt door lage rentevoeten, ingrijpende hervormingen ondergaan. De wet van 18 december 2015 wijzigde de berekeningswijze van de rentevoet voor het gewaarborgd wettelijk minimumrendement ten laste van de werkgevers. Hoewel deze nu variabel is geworden, bedraagt deze rentevoet 1,75% voor 2016 en 2017. Alles wijst erop dat deze ook de komende jaren op dat niveau zal blijven.

 

Om hun verplichtingen uit te besteden, kiezen de meeste werkgevers voor een groepsverzekering (Tak 21), maar de door de verzekeraars aangeboden gewaarborgde rentevoeten smelten als sneeuw voor de zon over dezelfde referentieperiode. De inflatie, die flirt met 2%, maakt de taak van de werkgevers nog ingewikkelder in deze moeilijke periode.

Hoog tijd dus om zich de vraag te stellen of de huidige financieringsstrategie van de groepsverzekeringen niet herzien moet worden. De Tak 23 (meer verwant met de pensioenfondsstrategie) is misschien een alternatieve oplossing met hogere rendementen op lange termijn.

Maar wie Tak 23 zegt, zegt inspanningsverbintenis in plaats van resultaatsverbintenis in hoofde van de verzekeraar. De interestvoet die de verzekeraar in Tak 21 tot aan de einddatum van het contract waarborgt maakt hier plaats voor volatiele rendementen die in functie van de rendementen van het beleggingsfonds van Tak 23 schommelen.

De werkgevers moeten zich de volgende vraag stellen: ben ik bereid een zeker risico te nemen door mijn activa in pensioenplannen te beleggen, en op het einde van de rit een hoger rendement behalen dan hetgene dat zij zouden opbrengen met de gewaarborgde interestvoet bij de verzekeraar in Tak 21.

Het gaat dus om een nieuwe benadering voor de werkgevers Aon heeft de nodige competentie en expertise in huis om u te begeleiden in deze denkoefening.