Nederlands | Français Belgium

Consolidatie van de brugpensioenen

 

Besteed het brugpensioen uit!

De afgelopen jaren heeft de Belgische overheid geprobeerd om de toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te ontmoedigen. In het huidige economische klimaat zijn de vervroegde pensioenstelsels nog een noodzaak om het concurrentievermogen van de bedrijven op een maatschappelijk verantwoorde manier te verbeteren.

 

Verlicht de druk van de verplichtingen
De toepassing van dit stelsel brengt voor uw bedrijf echter een reeks financiële en administratieve verplichtingen met zich mee. Het uitbesteden of consolideren van de brugpensioenen, wat neerkomt op het overdragen van deze verplichtingen aan een verzekeraar, blijkt een heel interessante outsourcing-oplossing te zijn.

Voordelen

  • Deze oplossing laat u toe om alle kosten die ermee verbonden zijn in één keer af te schrijven
  • Uw werknemers zijn verzekerd van de betaling van de aanvullende maandelijkse vergoedingen
  • Er hoeft geen dure bankgarantie afgesloten te worden
  • De betrokken werknemers staan niet meer in uw boekhouding
  • Uw HR-afdeling heeft geen complexe administratieve verplichtingen meer

 

Aon begeleidt u
Aon beschikt over een team van onafhankelijke juridische en actuariële experts die de uitrol van een dergelijke outsourcing-oplossing vergemakkelijken. Ons team van specialisten helpt u bij:

  • de analyse van de situatie van uw brugpensioenen
  • de keuze van uw verzekeraar na analyse van de markt
  • het informeren van uw werknemers en sociale partners
  • de controle van de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen