Nederlands | Français Belgium
Smart reward

Talent aantrekken en behouden?

 

Maak uw bonusplan future proof en concurrentieel

Getalenteerde mensen aantrekken en behouden, is niet evident. Een aantrekkelijk verloningspakket is daarbij een belangrijke troef. Toekomstgerichte bedrijven bekijken verloning alvast op een nieuwe manier: gevarieerd en performance-driven.

 

Sterke ondernemingsresultaten en het bereiken van doelen belonen via bonussen, wordt belangrijker dan het lineair verhogen van een vaste vergoeding. Maar omdat de attitudes en praktijkcases inzake variabele verloningen snel wijzigen, is het voor ondernemingen niet evident om mee te zijn met alle nieuwigheden. Zeker niet als het gaat over het steeds complexer wordend fiscale en juridisch kader.

Wilt u uw bonusplan op een nieuwe leest schoeien? Wij helpen u met de volgende vragen!

 • Welke alternatieven bestaan er vandaag voor de traditionele cash bonus? Wat zijn de karakteristieken en hoe sluiten ze aan op de beloningsstrategie van uw bedrijf?
 • Hoever kunt u gaan met het wijzigen van uw bonusplan? Met welke fiscale, juridische en socialezekerheidsissues moet u rekening houden?
 • Wat als een deel van de bonus gestort wordt in een sectorfonds?
 • Zit er een limiet op de maximale bonus (niet in cash) die u kunt toekennen? Wat met eventuele rulings en de zgn. 20%-grens?
 • Hoe kunt u uw bonusplan nog flexibeler maken? Is een bonusplan op maat van uw werknemers mogelijk? En kunt u zo’n maatwerkplan eenvoudig beheren, zonder al teveel administratieve last?
 

Met de SmartReward Flex Technologie maakt u flexibele bonusplannen vlot mogelijk.

Zet in op flexibele verloning en win de war on talent.

 
 • Dankzij SmartReward, een slim online platform, kiezen uw medewerkers een bonusplan op maat en kennen ze meteen de totale bruto- en netto berekening van elke simulatie.
 • De Aon app zorgt voor uitgebreide informatie over elke keuze en de eraan verbonden voordelen.
 • Ons partnership met PwC garandeert compliance op fiscaal en juridisch vlak.
 • PwC en Aon voeren een haalbaarheidsstudie uit en helpen u graag bij het change management en de communicatie over uw bonusplan.

 

Ons team van specialisten gaat samen met u op zoek naar het bonusplan dat het best bij uw bedrijf past. Hoe pakken we dit aan?

 • We luisteren naar uw strategie en brengen uw verloningsprogramma’s in lijn met uw doelstellingen.
 • We analyseren de haalbaarheid van het nieuwe verloningsmodel.
 • Indien nodig ontwikkelen we een flexibel en kostenneutraal bonusplan.
 • We geven u juridisch en fiscaal advies en bereiden wettelijke documenten voor.
 • U krijgt hulp van ons bij het change management en de communicatie naar uw medewerkers.
Hoewel veel werkgevers het concept van flexibele verloning in hun hart dragen, stranden projecten vaak in de opstartfase, uit schrik voor complexiteit, administratieve last of te duur. SmartReward, de flexibele reward package tool ontwikkeld door Aon en PwC, brengt daar verandering in.

 

 
 
Talent aantrekken en behouden?

Maak uw bonusplan future proof en concurrentieel