Sverige

Din partner för dina försäkringsprodukter

 

Aon är en ledande försäkringsmäklare och administratör av gruppförsäkringsprogram.

Genom vårt internationella nätverk har vi en unik position att tillhandahålla nödvändiga resurser, teknisk kompetens och den erfarenhet som krävs för att erbjuda våra kunder optimala strategiska försäkringslösningar​.

Vi är din kundtjänst för försäkringsärenden

I samråd med våra kunder skapar och utvecklar vi olika försäkringslösningar samt hjälper till med administrativt stöd. Vi har ett eget kundcenter samt system och etablerade rutiner för snabb och effektiv hantering av skador, service och administration. 

Vår kundservice kan sköta den löpande kontakten med dina kunder och svara på deras frågor när det gäller de försäkringsprodukter du erbjuder dem.

Kommunicera värdet av din försäkring på ett enkelt och tydligt sätt

Din kund vill känna sig säker på att den försäkring du erbjuder ger den trygghet som utlovas när det verkligen gäller, men vill samtidigt inte betala för mer trygghet än nödvändigt. I samarbete med dig kan vi hjälpa till att ta fram marknadsförings- och informationsmaterial som är relevant för just dina målgrupper. 

Vi gör det enkelt för alla

Aon utför många av momenten i försäkringssamarbetet, inklusive hantering av premieavgifter, försäkringsförnyelser och skadehantering. Det ger både dig och din slutkund stora fördelar genom att ni bara behöva vända er till ett ställe i händelse av skada eller om det finns frågor kring försäkringsvillkoren och skadehanteringen. Vi på Aon har arbetat med dessa försäkringarformer under många, många år och vi är vana vid att hantera stora volymer.