Nederlands | Français Belgium
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Benchmarking

 

Is uw loonpolitiek marktconform?

Extralegale voordelen verhogen het globale loonpakket van de werknemers op een financieel efficiënte wijze. Ze zijn een belangrijke troef bij het aantrekken en behouden van de beste medewerkers.

 

Hoe scoort uw loonpolitiek?
De kwaliteit van uw loonbeleid laat zich lastig raden en berekenen. Hoe situeert uw voordelenpakket zich op de markt, en in vergelijking met de concurrentie? Geen eenvoudige opdracht.

Toets uw beleid aan onze benchmarks
Sinds 1996 publiceert Aon op periodieke basis haar vergelijkende studies. Ze zijn stuk voor stuk waardevolle werkinstrumenten voor bedrijven die hun plannen willen afwegen tegenover die van andere bedrijven, in hun eigen sector en ook in andere sectoren. De studies brengen ook de algemene trends in kaart, geven duiding bij het ruimere kader waarin deze extralegale plannen begrepen moeten worden en houden rekening met de impact van (nieuwe) wetgeving terzake.

De Aon Pension Survey is niet zomaar de grootste marktstudie van Belgische ondernemingspensioenen. Het is meteen ook de enige studie die het mogelijk maakt om verschillende types van plannen op een correcte wijze met elkaar te vergelijken. De Aon Benefits Survey analyseert en vergelijkt de dekkingen invaliditeit en medische kosten van meer dan 250 werkgevers in België. U kunt de complete rapporten bestellen bij Anne Dony.

Aon laat de feiten spreken
U kunt ook op elk ogenblik de relatieve waarde van uw voordelenpakket laten berekenen in een gepersonaliseerd rapport. U bezorgt ons de reglementen van uw voordelenplan(nen), en wij brengen de verschillende elementen in kaart. U ontvangt de statistische verwerking in een gedetailleerd rapport.

Het hart van de studie is een numerieke analyse van de plaats van uw onderneming op de markt in het algemeen, en – waar mogelijk – in uw sector. Deze analyse wordt verder uitgediept via een vergelijking per personeelscategorie: arbeiders, bedienden en kaderleden.