Nederlands | Français Belgium

Pensioenplan

 

Actuariële studies

Het beheer van pensioenplannen is vandaag heel complex geworden. Het is van cruciaal belang om op een competente adviseur te kunnen rekenen voor het actuariële en boekhoudkundige beheer van pensioenplannen, de actuariële berekeningen in het kader van internationale boekhoudnormen, de financiering van de pensioenfondsen, de impact van de voordelenplannen op het personeel bij fusies of overnames, de beheersing van het risiconiveau van uw pensioenplannen, of nog de waardering van de boekhoudkundige provisies ten aanzien van uw brugpensioenstelsels.

 

Aon beschikt over gespecialiseerde actuarissen om de boekhoudkundige studies te realiseren: identificatie van de plannen die actuariële waarderingen vereisen, keuze van de gepaste actuariële veronderstellingen, berekeningen van de provisies en kosten, en opstellen van de vereiste bijlagen volgens de boekhoudnormen.

Consolidatie van de boekhoudkundige resultaten
Veel bedrijven hebben dochtermaatschappijen in meerdere landen. Vaak biedt het bedrijf voordelen na de tewerkstelling in een van die dochtermaatschappijen. Volgens de internationale boekhoudnormen (IFRS) moeten deze voordelen na de tewerkstelling door het bedrijf op gecentraliseerde wijze geboekt worden. Bij Aon beschikken we over de nodige ervaring om het ganse proces uit te voeren.