Nederlands | Français Belgium

Audit van de Benefitstelsels

 

Is uw voordelenplan (nog) actueel?

Een pakket employee benefits heeft vaak een lange geschiedenis. Als verantwoordelijke hebt u misschien geen duidelijk zicht meer op de samenhang tussen de verschillende elementen. U vraagt zich af of uw stelsels van aanvullende voordelen nog actueel zijn. Zijn de door de verzekeraars aangeboden tariefvoorwaarden nog competitief in vergelijking met wat de markt vandaag aanbiedt?

 

Een grondige audit zal u toelaten al deze elementen te analyseren en er de zwaktes of tekortkomingen van bloot te leggen.

Grondige audit
U ontvangt een gedetailleerde beschrijving van de volgende elementen, per categorie van werknemers (arbeiders, bedienden, kaderleden, directieleden):

 • overzicht van alle dekkingen
 • toereikendheid van de voorziene dekkingen
 • controle op hun overeenstemming met de betreffende wetgeving
 • keuze van de design van de pensioendekkingen: Defined Benefit, Defined Contributions, Cash Balance
 • risk-mapping
  - controle op overtollige dekkingen
  - identificatie van niet gedekte elementen
 • analyse van de technische componenten
 • analyse van de tariefstructuur
 • keuze van het financieringsvehikel
 • aanbevelingen