Sverige

Miljöansvar

Miljöhänsyn är en del av Aons värdegrund.

Den innebär att vi är aktsamma om vår miljö, vi tar vårt sociala ansvar, vi verkar för mångfald och vi gör aldrig avkall på etiken inom vår verksamhet. Det mesta som vi gör påverkar vår miljö och Aon vill utgöra en så liten belastning som möjligt. Därför har Aon, ledning och medarbetare, valt att aktivt arbeta med dessa frågor på ett strukturerat sätt enligt ISO 14001.

Några av de områden vi arbetar med är att:

  • Minska användandet av bil, taxi och flyg genom att öka resandet med tåg samt användandet av videokonferenser.
  • Minska användandet av papper på våra kontor.
  • Minska elförbrukningen på våra kontor.
  • Använda rättvisemärkt kaffe, ekologiska bananer och Svanenmärkt papper.
  • Efterfölja miljölagar och andra miljökrav som ställs på vår verksamhet.

 

Vi har alla ett ansvar i vårt dagliga arbete att agera för att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål. En grundinställning vi har är att vi alltid anser att det finns utrymme för förbättringar.

Vi tar gärna emot idéer, åsikter, konstruktiv kritik från medarbetare, kunder och leverantörer genom mejl till [email protected].