Nederlands | Français Belgium
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

 

Betrokken medewerkers door beter zicht op arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden harmoniseren is een belangrijk onderdeel van het transitieproces naar een sterke, toekomstbestendige organisatie. Worstelt u met de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden? Gaat u fuseren of een bedrijf overnemen? Of ziet u talent vertrekken naar een concurrent die betere arbeidsvoorwaarden biedt? Dan heeft Aon hiervoor de juiste oplossingen.

 
Eenheidsstatuut

Tegen 2025 moeten alle op te bouwen rechten aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden binnen een bedrijf volledig gelijkgeschakeld worden. Tegen die datum moet ook het volledige benefitspakket voor uw medewerkers op één lijn geplaatst worden. Aon kan u helpen om dit traject in goede banen te leiden.

Fusie of overname? Denk ook aan arbeidsvoorwaarden

Organisaties die samengaan bevinden zich in een kostbaar en langdurig transitieproces. Soms duurt dit proces zelfs meerdere jaren. Het is dan ook een flinke uitdaging; verschillen in bedrijfsvoering en cultuur ombuigen naar één sterke, toekomstbestendige organisatie waarbinnen u het aanwezige talent behoudt.

Aon ziet het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden als een belangrijk onderdeel van zo’n transitieproces. Arbeidsvoorwaarden zijn namelijk cruciaal in uw organisatiestrategie: één manier van werken, concurrentieel en kostenefficiënt presteren en belonen.

Doe het samen met Aon

Het harmoniseren en/of moderniseren van arbeidsvoorwaarden is een intensief proces, kent een hoge weerstandgevoeligheid en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Aon adviseert en ondersteunt u als partner bij het gehele traject. Samen met u maximaliseren we de snelheid en minimaliseren we de weerstand door:

  • vroegtijdige betrokkenheid van verschillende stakeholders;
  • bieden van transparantie tijdens het besluitvormingsproces;
  • doelgerichte communicatie gedurende het gehele traject, zoals inzicht in de persoonlijke arbeidsvoorwaarden via The Benefits Solution en Total Reward Statement.

Specialisten van Aon begeleiden u ook bij de technische kant van dit proces. Daarbij kunt u denken aan:
  • arbeidsvoorwaarden en regelingen inventariseren en analyseren;
  • benchmarkanalyses uitvoeren;
  • een passend arbeidsvoorwaardenpakket ontwerpen.

 

Wat levert dit u op?

Concurrentiële arbeidsvoorwaarden die uw organisatiestrategie en medewerkersbetrokkenheid versterken; dat is het uitgangspunt. Daarmee vergroot u de flexibiliteit en innovatiekracht van uw organisatie. Bovendien blijft u aantrekkelijk voor medewerkers en nieuwe talenten. Aon zorgt ervoor dat u op basis van feitelijke financiële scenario’s de juiste besluiten kunt nemen. Samen betrekken we uw stakeholders op het juiste moment, creëren we draagvlak, snelheid en een soepel transitieproces.

Aon Change Management

Vanuit onze visie dat het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderdeel vormt van uw transitieproces, begeleiden wij u van A tot Z volgens de bewezen principes van Change Management. Aon biedt u maatwerk met de aandacht die een dergelijk transitieproces vraagt. Wilt u weten wat Aon voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Mathias Loose. Hij helpt u graag verder.