Nederlands | Français Belgium
Employee Benefits

Employee Benefits

Hoe stippelt u het ideale employee benefits beleid uit, op leest geschoeid van uw onderneming, uw medewerkers en uw doelstellingen? Employee benefits regelingen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen zijn complex. Aon maakt deze complexe materie overzichtelijk voor u.

Strategic benefits consulting

Een pensioenplan vertegenwoordigt een belangrijk deel van uw personeelsbudget. Stem het dan ook nauwgezet af op de strategische doelstellingen van uw onderneming. Zo vermijdt u inefficiënt gebruik van belangrijke, financiële middelen.

Benchmarking & Pension survey

Een optimale loonpolitiek – inclusief extralegaal pensioen – is een belangrijke troef als u de beste medewerkers wilt aantrekken én behouden. Daarom is het nodig om regelmatig te toetsen hoe uw voordelenplan zich verhoudt tot de markt. Aon publiceert hiervoor driejaarlijks een studie van Belgische pensioenplannen, het benchmarking-instrument bij uitstek.

Employee benefits communicatie

Hoe valoriseert u als werkgever de inspanningen die u levert voor employee benefits? Het sleutelwoord is communicatie. Communiceer meer en regelmatig. Dan zal de interesse van de werknemer zonder twijfel groeien. Onbekend maakt immers onbemind.

Employee benefits audit report

Een employee benefits pakket heeft meestal een hele geschiedenis. En u hebt als verantwoordelijke niet altijd zicht op de samenhang van de verschillende elementen van dit pakket. U vraagt zich af of het pakket nog wel actueel is. Of de voorwaarden nog competitief zijn. Een grondige doorlichting brengt dit allemaal in kaart en identificeert de zwakke of ontbrekende plekken.

Vorming in employee benefits

Aon organiseert opleidingen en seminaries over employee benefits– volledig op maat. U krijgt steeds een gepersonaliseerde vorming. Een paar voorbeelden: een praktijkgericht seminarie over de realisatie van een programma voor variabele beloning. Of een opleiding over de internationale boekhoudkundige normen IFRS2. Hoe onderhandelt u met een verzekeringsmaatschappij? En hoe zit de wetgeving over de tweede (pensioen)pijler nu precies in elkaar?

Variable beloning: fiscale optimalisatie

Hoe kiest u als HR verantwoordelijke de beste motivatiemethode uit zo veel mogelijkheden? Variabele beloning is in ieder geval een efficiënte en veelgebruikte techniek om uw personeel te belonen voor zijn prestaties. Het aanvullend pensioenplan is het middel bij uitstek om het voordeel ook fiscaal interessant te maken. Maar hoe pakt u dit aan?

Vind kantoren wereldwijd