Nederlands | Français Belgium
Risk Services

Risk Services

Van een adviseur verwacht u, heel terecht, dat deze niet alleen alles weet over zijn eigen vakgebied maar ook de problemen en ontwikkelingen kent waarmee u wordt geconfronteerd. U verwacht een partner die u daadwerkelijk oplossingen biedt voor uw steeds complexere risicomanagementproblemen. Voorwaarde is dan wel dat die partner beschikt over de modernste inzichten en ervaringen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Aon voldoet aan al die voorwaarden door belangrijke investeringen op een aantal gebieden.

Zo steken wij allereerst veel energie in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is Aon intern georganiseerd rondom marktsegmenten. Dit betekent dat aan elk marktsegment specialisten van de meest uiteenlopende verzekeringsdisciplines zijn gekoppeld die naast vakkennis, ook kennis hebben van uw branche. Daarbij kunnen wij, als internationale onderneming, een beroep doen op specialistische kennis die over de hele wereld bij Aon verspreid is. Dankzij geavanceerde IT-structuren, in eigen beheer ontwikkelde klantapplicaties en ons wijdverbreide netwerk, is die kennis snel onder handbereik.

Aon Global Risk Consulting - AGRC

AGRC is wereldwijd één van de grootste adviesverleners op het gebied van de financiering van risico’s met vestigingen in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Scandinavië en de Verenigde Staten. We zijn gespecialiseerd in de onderstaande takken die ertoe bijdragen uw totale risicokost te optimaliseren.

Arbeidsongevallen

Het risico arbeidsongevallen wordt door Aon niet op de klassieke manier benaderd. Aon heeft hiervoor een eigen methodologie ontwikkeld die gebaseerd is op een ‘financiële benadering’ van het risico arbeidsongevallen.

Claims Consulting

Onze deskundige schadeadviseurs helpen u bij het ontwerpen en implementeren van pre- en post- schadestrategieën die de financiële impact van ongevallen verminderen. Aon ontwikkelde een reeks oplossingen die bijdragen tot het beheren van persoons- en eigendomsrisico’s die veel verder gaat dan de traditionele bijstand verleend door makelaars bij claims

Aon Construction

Aon Construction is een team van specialisten dat uitsluitend is toegespitst op de behoeften van de bouwsector. Dankzij onze ruime ervaring en kennis van de risico’s verbonden aan bouwprojecten, groot of klein, zijn wij een betrouwbare partner in het beheer van uw risico’s.

Executive Risks

Als bestuurder van een onderneming loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O verzekering genoemd, helpt u als het zover komt.

Japanse Groep

De unieke situatie van Japanse bedrijven in België vereist een unieke aanpak. Aon’s gespecialiseerde Japanse Groep levert op maat ontworpen, innovatieve en geïntegreerde antwoorden in het beheren van verzekeringen en risico’s aan multinationale Japanse bedrijven van allerhande omvang, in allerlei industrieën en locaties. Ons dienstverleningsteam, bestaande uit zowel plaatselijk personeel als Japanse krachten, is samengesteld uit ervaren verzekerings- en risico beheer professionals die de Japanse taal beheersen en vertrouwd zijn met de Japanse zakenpraktijk.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. Er ontstaat steeds meer een zogenoemde claimcultuur. Tevens vertoont de hoogte van de schadeclaims een duidelijke stijgende lijn.

Autovloten - Partnership en aanverwante dienstverlening

Aon « Motorcars » biedt een brede waaier aan verzekeringsoplossingen op maat van elke onderneming, of het nu gaat om het verzekeren van een vloot van voertuigen (ongeacht de omvang) of om een internationaal programma.

Materiële schade & Bedrijfsschade

Met het oog op de bescherming van uw middelen en balans biedt Aon u standaard en op maat gemaakte programma’s voor bedrijfsschade en materiële schade aan.

Kredietverzekering: commerciële en politiek risico’s

CRiON is binnen Aon België de makelaar-consultant die gespecialiseerd is in kredietverzekering en kredietmanagement. Wij zoeken voor u de kredietverzekering die het best beantwoordt aan uw behoeften en helpen u bij het optimaal beheren ervan.

Aon Affinity

Aon Affinity Belgium is een specialist in maatwerk voor particulieren en Kmo’s die aangestuurd worden door hun bank, hun werkgever, hun federatie of de winkel waar ze regelmatig shoppen om verzekeringsproducten te kopen die aan hun behoeften beantwoorden.

De maatstaf voor Globaal Risico Beheer

Effectieve bescherming en naadloze globale dienstverlening is essentieel voor organisaties die werkzaam zijn op een internationale schaal. Risico’s in verband met bedrijvigheid, politiek en economie nemen toe door taal barrières, culturele problemen en complexe overheidsverordeningen. Teneinde een competitief voordeel te behouden en te blijven groeien, moet men in staat zijn om op een effectieve manier te onderhandelen, optimale voorwaarden en prijzen te verkrijgen en de buitenlandse volatiliteit van inkomsten te minimaliseren. Aon heeft de middelen, technologie en antwoorden om uw organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Vind kantoren wereldwijd