Nederlands | Français Belgium

Gedelegeerd beheer van schadegevallen hospitalisatie: TPA

 

Third Party Administration: een aanzienlijke besparing voor grote ondernemingen

Het gedelegeerd beheer van een hospitalisatiecontract is aangewezen voor bedrijven met meer dan 1.500 personeelsleden die zich verplicht moeten aansluiten bij het hospitalisatieplan.

 

In een dergelijke structuur verzekert u het risico voor medische kosten bij een verzekeraar en besteedt u het beheer van schadegevallen uit aan een organisatie die hiervoor bevoegd is. Een oplossing om de kosten te verminderen en tegelijkertijd een hoog garantie- en kwaliteitsniveau te behouden, zowel voor u als werkgever als voor de werknemers.

Voordelen
Aon begeleidt u tijdens de hele dekking van de medische kosten:

  • Afschaffing van de RIZIV-bijdrage en de verzekeringsbelasting op de premies voor het zuivere beheer van schadegevallen.
  • De consolidatie van de premie van een verzekeraar heeft geen invloed op de kosten voor het beheer van schadegevallen.
  • De werkgever ontvangt een gedetailleerd verslag van alle schadegevallen.
  • De werkgever is vrij om van verzekeraar te veranderen, zonder tegelijkertijd te moeten veranderen van schadebeheerder. Voor de werknemers zijn er dus geen zichtbare wijzigingen.
Omdat deze techniek een specifieke en uitgebreide kennis van de TPA-markt vereist, helpt Aon u bij het opstellen van de meest geschikte strategie voor uw bedrijf en bij het zoeken naar die verzekeraar en dienstenverrichter die het best geplaatst zijn om uw hospitalisatieplan te beheren.

 

Een voorbeeld
Een financiële dienstverlener vraagt aan Aon om het hospitalisatieplan te analyseren waarbij meer dan 1.500 werknemers en gezinsleden zijn aangesloten. Na studie van het budget en de markt, is de TPA-oplossing de meest voordelige gezien de jaarlijkse besparing van € 16.000, ofwel 8 % van het oorspronkelijke jaarbudget.