Finland
Näin otat ensiaskeleet yrityksesi riskienhallinnan parantamiseen

Näin otat ensiaskeleet yrityksesi riskienhallinnan parantamiseen

Tiedätkö, mikä on sinun yrityksesi suurin riski? Entä, miten se vaikuttaa liiketoimintaasi ja miten riski olisi parhaiten vältettävissä? Jos olet yrityksen toimitusjohtaja tai talousjohtaja, tehtäviisi kuuluu myös yrityksen riskien hallinta. Pienten ja keskisuurten yritysten päättäjät kysyvät meiltä usein, miten riskikartoitus kannattaisi toteuttaa ja mitkä ovat tyypillisiä riskejä heidän toimialallaan. Jos haluat saada konkreettiset toimintaohjeet yrityksesi riskienhallinnan parantamiseen, tämä artikkeli on juuri sinulle. Kokosimme neljä käytännön vinkkiä parempaan riskien johtamiseen.

1. Tunnista merkittävimmät riskit

Mieti, mitkä riskit uhkaavat yrityksesi strategisia tavoitteita ja liiketoimintaa. Perinteiset vahinkoriskit, kuten tulipalo tai kriittisten laitteiden rikkoutuminen voi olla helppo tunnistaa, mutta mitkä ovat teidän strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskit? Kokoa yrityksenne avainhenkilöt ja aloittakaa listaamalla, mistä tekijöistä tai toimijoista yrityksesi toiminta on kaikista riippuvaisin. Tyypillisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tunnistetaan ensivaiheessa 20 - 40 merkittävintä riskiä.

2. Laita riskit suuruusjärjestykseen

Analysoi tunnistamiasi riskejä tarkemmin ja laita ne suuruusjärjestykseen niiden vakavuuden, todennäköisyyden sekä nykyisen riskienhallintatason perusteella. Onko esimerkiksi tulipalo tuotantolaitoksessa yritykselle merkittävämpi riski kuin vaikkapa kriittisen asiakkaan menettäminen tai tietotojärjestelmien toimimattomuus? Mieti asiaa myös taloudellisesta näkökulmasta: Mikä on riskien rahallinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan? Kun riskeille on muodostettu hintalaput, niitä on helpompi vertailla keskenään.

3. Suunnittele toimenpiteet

Kun olette tunnistaneet ja arvioineet yrityksenne keskeiset riskit, on aika miettiä toimenpiteitä riskien pienentämiseksi. Mitä asioita te teette jo tällä hetkellä ja mitä olisi syytä tehdä tulevaisuudessa? Kuvitellaan, että tunnistitte yrityksen suureksi riskiksi merkittävän asiakkaan menettämisen. Suunnittele seuraavaksi toimenpiteet, jotta riski olisi tulevaisuudessa pienempi ja paremmin hallinnassa. Asiakasmenetysten välttämiseksi voi olla paikallaan esimerkiksi kehittää omaa asiakkuudenhallintaa, pohtia toimivan asiakastietojärjestelmän hankkimista sekä mitata säännöllisesti asiakaskokemusta.

4. Toteuta sovitut toimenpiteet ja seuraa niitä

Päättäkää yhdessä, kuka vastaa ja missä aikataulussa edellä sovittujen toimenpiteiden käytännön toteuttamisesta. Sopikaa myös, miten tätä toteutumista seurataan? Kirjaa nämä asiat mukaan suunnitelmaasi, jotta teidän on helpompi seurata, mitä on sovittu ja kenellä on asiasta vastuu.

Riskienhallinta

Näillä neljälle askeleella ollaan jo pitkällä yrityksen riskien johtamisessa. Varaa siis kalenteristasi sopiva aika ja aloita työ.

Toteutamme pk-yrityksille räätälöityjä riskienhallinnan palveluita, kuten merkittävimpien riskien kartoituksia. Kartoituksen tuloksena saat yhteenvedon yrityksen suurimmista riskeistä ja niiden rahallisista vaikutuksista sekä suunnitelman yrityksen riskienhallinnan kehittämiseksi. Jos tarvitset tukea ja apua yrityksesi riskienhallinnan kehittämiseen, ota meihin yhteyttä.

LUE PK-YRITYSTEN RISKIENHALLINNASTA MYÖS:

Onko yrityksesi riskit tunnistettu ja vaikutukset arvioitu?

Yhteystiedot

Uutiskirje