Finland
Kyber - riskienhallinta ja vakuuttaminen

Kyberriskien hallinta ja vakuuttaminen

Digitalisoitunut ja globalisoitunut maailma on tuonut mukanaan suurien mahdollisuuksien lisäksi monimutkaiset ja alati muuttuvat yritysten kassavirtaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit.

Aon auttaa yritysten hallituksia ja johtoa näkemään riskiprofiilin, kehittämään ja kohdistamaan riskienhallintatoimenpiteet oikein, rakentamaan resilienssiä toteutuneiden riskien varalle sekä vakuuttamaan suurimmat riskit.

Palvelumme kattavat sekä yritystä itseään koskevat uhat (esim. liiketoiminnan keskeytyminen järjestelmävian vuoksi) että kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot (esim. vahingonkorvaukset tietovuodon tapahduttua).

Cyber Risk Assesment

Aonin data-analytiikka työkalun (CyQu – Cyber Quotient Evaluation) avulla organisaatioille saadaan nopeasti kuva sen hetkisestä kyberriskienhallinnan tasosta, verrokkidataa muiden saman alan toimijoiden tuloksista, sekä voidaan auttaa laatimaan lyhyen -ja pitkän ajan kehityssuunnitelma priorisoitujen suosituksien avulla. Lisäksi raporttia voidaan hyödyntää vakuutuksen kilpailuttamiseen sekä omien sidosryhmien kanssa kommunikointiin.  Todella kustannustehokas ratkaisu jonka suorittaminen vie asiakkaalta noin 90 minuuttia. Palvelu toimii myös lähtötilannekartoituksena kyberriskin kvantifiointiin sillä sen avulla voidaan selvittää merkittävimmät riskiskenaariot.

Voit tutustua palveluun tästä ja/tai olla yhteydessä asiantuntijaamme Sami Moilaseen
 

Cyber Impact Analysis

Palvelun avulla kartoitetaan kyberriskit ja analysoidaan niiden vaikutus euromääräisenä, jolloin riskienhallintatoimenpiteet voidaan suunnitella ja kohdistaa oikein. Tavoitteena on antaa asiakkaalle taloudellinen ymmärrys organisaation merkittävimmistä kyberriskeistä, sekä niihin varautumisesta.  Palvelun avulla Aon myös auttaa asiakasta erottautumaan markkinoilta kybersuojaa haettaessa.

Lisätietoja
 

Stroz Friedberg Incident Response

Aonin kautta asiakkaalla on pääsy globaaleihin huippuasiantuntijoihin myös ’Cyber Security’ alalla. Testauksesta (Red Team, Black Box, Network & Cloud Penetration, IoT) aina ongelmien hoitoon asti. Aonin Incident Response tiimin avulla asiakkaalla on erinomaiset lähtökohdat rajata mahdolliset ongelmat samalla säilyttäen todistusaineiston ja pienentäen taloudellisia -ja mainehaittoja.

Aon Cyber Solutions


Kyberriskien vakuuttaminen

Toteutuneiden kyberuhkien aiheuttama liiketoiminnan keskeytyminen ja kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot ovat vakuutettavissa. Vakuutuksiin voidaan tarpeen mukaan sisällyttää turvaa myös erilaisten välillisten kustannusten kattamiseksi sekä maineen ja tiedon palauttamiseksi.

Palvelumme sisältää:

  • kyberriskien kartoittamisen vakuuttamista varten tarvittavassa laajuudessa
  • nykyisen vakuutusturvan kattavuuden analysoinnin kyberriskien osalta
  • kybervakuutuksen sisällön suunnittelun asiakkaan tarpeita vastaavaksi
  • kybervakuutuksen kilpailuttamisen ja ostoprosessin
  • jatkuvan edunvalvonnan ja neuvonnan vakuutuskauden aikana
  • avun vahinkotilanteissa

Kybervakuutuksella voidaan kattaa esimerkiksi seuraavia uhkia: inhimilliset virheet, hakkerointi, palvelunestohyökkäykset, virukset, kiristäminen, järjestelmien toimimattomuus, tiedon ja maineen menettäminen.

Lue lisää kybervakuutuksesta.

Lisätietoja

Katso videoita (klikkaa kuvaketta katsoaksesi videon)