Finland
Kyber - riskienhallinta ja vakuuttaminen

Kyberriskien hallinta ja vakuuttaminen

Digitalisoitunut ja globalisoitunut maailma on tuonut mukanaan suurien mahdollisuuksien lisäksi monimutkaiset ja alati muuttuvat yritysten kassavirtaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit.

Aon auttaa yritysten hallituksia ja johtoa näkemään riskiprofiilin, kehittämään ja kohdistamaan riskienhallintatoimenpiteet oikein, rakentamaan resilienssiä toteutuneiden riskien varalle sekä vakuuttamaan suurimmat riskit.

Palvelumme kattavat sekä yritystä itseään koskevat uhat (esim. liiketoiminnan keskeytyminen järjestelmävian vuoksi) että kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot (esim. vahingonkorvaukset tietovuodon tapahduttua).

Kyberriskidiagnoosi

Kyberriskidiagnoosi tarjoaa nopeasti ylätason yhteenvedon yrityksen kyberriskeistä ja toimii hyvänä ajatuksien herättäjänä jatkotoimista keskusteltaessa. Kyseessä on noin 15 minuuttia kestävä kartoituskysely, joka tuottaa välittömästi diagnoosiraportin. Pääset tekemään kyberriskidiagnoosin tästä. (Työkalu toimii parhaiten Internet Explorer -selaimella.)

Kyberriskianalyysi - Cyber Risk Analysis

Palvelun avulla kartoitetaan kyberriskit ja analysoidaan niiden vaikutus euromääräisenä, jolloin riskienhallintatoimenpiteet voidaan suunnitella ja kohdistaa oikein. Tarvittaessa Aon kartoittaa riskit myös tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden näkökulmasta.

Kyberriskien vakuuttaminen

Toteutuneiden kyberuhkien aiheuttama liiketoiminnan keskeytyminen ja kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot ovat vakuutettavissa. Vakuutuksiin voidaan tarpeen mukaan sisällyttää turvaa myös erilaisten välillisten kustannusten kattamiseksi sekä maineen ja tiedon palauttamiseksi.

Palvelumme sisältää:

  • kyberriskien kartoittamisen vakuuttamista varten tarvittavassa laajuudessa
  • nykyisen vakuutusturvan kattavuuden analysoinnin kyberriskien osalta
  • kybervakuutuksen sisällön suunnittelun asiakkaan tarpeita vastaavaksi
  • kybervakuutuksen kilpailuttamisen ja ostoprosessin
  • jatkuvan edunvalvonnan ja neuvonnan vakuutuskauden aikana
  • avun vahinkotilanteissa

Kybervakuutuksella voidaan kattaa esimerkiksi seuraavia uhkia: inhimilliset virheet, hakkerointi, palvelunestohyökkäykset, virukset, kiristäminen, järjestelmien toimimattomuus, tiedon ja maineen menettäminen.

Lue lisää kybervakuutuksesta.

 

Aon tarjoaa sosiaalista mediaa varten tarkoitettuja toimintoja, joiden avulla voit kommentoida tai jakaa sisältöä sosiaalisissa verkostoissa. Mikäli kommentoit tai jaat sisältöä, Aon voi kerätä tiettyjä sosiaalisen median profiilitietoja (käyttäjän perustiedot). Lue lisään Aonin tietosuojasivulta: http://www.aon.com/about-aon/privacy.jsp. Aon ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoista. Siksi Aon myös suosittelee perehtymään käyttämiesi sosiaalisen median sivuston tietosuojakäytäntöihin ja -asetuksin.

Lisätietoja

Captive Cyber Report

Katso videoita (klikkaa kuvaketta katsoaksesi videon)

Lisätietoa