Finland
Rakennusten arviointi

Rakennusten arvon määritys

Tiesithän, mikäli rakennuksesi tuhoutuu, saat korvausta ainoastaan vakuutuksissa ilmoittamaasi vakuutusmäärään asti. Jotta vakuutukset kattavat aiheutuneet vahingot oikein ja riittävästi, tulee rakennuksen arvo olla tarkasti määritelty.

Rakennusten arvot muuttuvat ajan ja muutosten yhteydessä. Oikea jälleenhankinta-arvo jää usein tarkistamatta, koska palvelu on kuulunut aiemmin vakuutusyhtiöiden vakuutusten ohessa tarjoamiin palveluihin. Rakennusten arvioinnissa on perusteltua käyttää osaavaa asiantuntijaa. Jos rakennusten jälleenhankinta-arvoa ei ole korotettu rakennuskustannusten nousun myötä vastaamaan nykyhetken tilannetta, rakennus voi olla alivakuutettu.

Rakennusten arvioinnin hyödyt:

  • varmistat riittävät vakuutusmäärät
  • vältät yli- / alivakuutustilanteet
  • saat vakuutusyhtiöistä riippumattoman asiantuntijatyön

Aonin palvelun sisältö:
Palvelu koostuu kolmesta osasta:

  1. kartoitetaan rakennusomaisuus
  2. kohdekäynti
  3. arvonmääritys ja raportointi

Raportin sisältö

Jälleenhankinta-arviossa on huomioitu kohteen paikkakunnan rakentamiskustannusten hintataso, pinta-alat ja tilavuudet, rakenteelliset ratkaisut, tekniset järjestelmät sekä tilojen käyttötarkoitukset.

Esimerkki vakuutuskorvauksesta alivakuutustilanteessa
Yrityksellä on rakennus, jonka oikea jälleenhankinta-arvo (vakuutusarvo) on 10 MEUR. Yritys ilmoitti vakuutusmääräksi vain 5 MEUR. Rakennus vahingoittui tulipalossa niin, että sen korjauskustannukset olivat 1 MEUR. Koska rakennus oli 50 % alivakuutettu, korjauskustannuksista korvattiin vain 50 % eli 0,5 MEUR. Toisin sanoen alivakuuttaminen vähentää korvauksia myös pienemmissä osavahingoissa eikä vain totaalisissa katastrofitilanteissa.

Lisätietoja