Finland
Takaisinvetovakuutus - ratkaisu takaisinvetoriskin hallintaan

Takaisinvetovakuutus – ratkaisu takaisinvetoriskin hallintaan

Alihankintaketjut ovat pidentyneet ja tuoteturvallisuuslainsäädäntö sekä viranomaisvaatimukset tiukentuneet. Valmistajat ja myyjät kohtaavat yhä useammin tilanteita, joissa ne joutuvat vetämään kuluttajille vaarallisia tuotteita pois markkinoilta. Takaisinvedosta aiheutuvat kulut voivat olla huomattavia ja pahimmillaan vaikuttaa yrityksen tulokseen.

Suorien takaisinvetokulujen lisäksi yritykselle voi aiheutua maineen menetystä ja tuotteiden myynnin laskua. Yritys voi joutua panostamaan markkinointiin tuotteiden maineen palauttamiseksi ja tuotteiden myynnin nostamiseksi takaisinvetoa edeltävälle tasolle.

Tuotevastuu- vai takaisinvetovakuutus?

Ennakoivalla suunnittelulla voidaan varautua riskiin ja suojata yritystä takaisinvedon negatiivisilta vaikutuksilta. Asianmukaisen takaisinvetosuunnitelman lisäksi yritykset voivat varautua riskiin takaisinvetovakuutuksella. Takaisinvetovakuutus kattaa takaisinvedosta aiheutuvia kuluja silloin, kun takaisinvedettävä tuote on vaarallinen eli tuote voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahingon.

Takaisinvetoriskiä voidaan vakuuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: tuotevastuuvakuutukseen sisältyvällä takaisinvetolaajennuksella tai erillisellä takaisinvetovakuutuksella. Takaisinvetovakuutuksen tarjoama suoja on huomattavasti laajempi kuin tuotevastuuvakuutukseen sisältyvän takaisinvetolaajennuksen.

Laaja takaisinvetovakuutus kattaa takaisinvedosta aiheutuvia suoria kuluja, mukaan lukien tuotteiden korjaamiskulut tai kulut korvaavan tuotteen toimittamisesta markkinoille. Lisäksi vakuutussuojaa voidaan hankkia myös kattamaan kriisinhallinta- ja markkinointikuluja, tuotantolaitoksen puhdistamiskuluja, sekä takaisinvedon vuoksi saamatta jäänyttä myyntivoittoa.

Tuotevastuuvakuutukseen tehtävä takaisinvetolaajennus on saatavissa lähes kaikille toimialoille. Erillisiä laajoja takaisinvetovakuutuksia tehdään ensisijaisesti seuraaville toimialoille:

  • Elintarviketeollisuus
  • Lääketeollisuus
  • Kuluttajatuotteet, kuten lelut ja urheiluvälineet
  • Autoteollisuuden komponenttitoimittajat

Alan asiantuntijana Aon auttaa löytämään vakuutusmarkkinoilta oikeat vakuutustuotteet, joilla yritykset varautuvat takaisinvetoon ja takaisinvedon aiheuttamiin taloudellisiin seurauksiin. Kysy lisää!

Lisätietoja