Finland
Projektien riskienhallinta

Projektien riskienhallinta ja vakuuttaminen

Aonilla on osaamista erityisesti mittavien ja monimutkaisten projektien esimerkiksi voimalaitos-, infra- ja vientiprojektien sekä metsäteollisuuden investointiprojektien riskienhallinnassa.

Projektin riskikenttä on laaja kokonaisuus mahdollisia tapahtumia. Näiden tapahtumien kartoitus on riskienhallinnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohta. Vakuuttaminen on tapa vähentää toteutuneista riskeistä muodostuvaa taloudellista vahinkoa. Osa riskeistä voidaan projektin toteuttamiseen liittyvillä sopimuksilla siirtää muille, mutta suurin osa jää edelleen projektin omalle vastuulle.

Aonin projektipalvelut kohdistuvat riskikentän ymmärtämiseen, sen optimointiin, riskikustannusten minimointiin ja riittävien riskienhallintatoimenpiteiden varmistamiseen. Hyvällä riskienhallinnan toteutuksella varmistetaan projektin onnistuminen.

Asiakkaan projektille voidaan laajimmillaan tarjota riskienhallinta- ja vakuuttamispalveluja. Ensin toteutetaan riskikartoitus ja laaditaan riskienhallintasuunnitelma, johon sisältyy erityisriskien kuten sopimus- ja vastuuriskien tarkastelu sekä vakuutusratkaisun suunnittelu ja kilpailutus. Riskin toteutuessa tapahtuneen vahingon hoitaminen nopeasti oikealla tavalla on tärkeätä. Aonin palvelu sisältää tämänkaltaisen vahinkokonsultoinnin.

Riskikartoitus ja riskienhallintasuunnitelma
Riskien kartoitus ja sitä seuraavat vaiheet tarjoavat asiakkaalle koko projektin kattavan riskienhallintastrategian. Mikäli asiakas haluaa optimoida koko riskikentän, silloin tarkasteluun otetaan jo projektin alkuvaiheessa koko riskiprofiili. Se kattaa myös asiakkaan omassa kontrollissa olevat liiketoimintariskit tai muut vastaavat riskit sekä projektin toteutusmallin.

Sopimus- ja vastuuriskienhallinta
Projektin läpivienti perustuu aina useisiin eri osapuolten kanssa tehtyihin sopimuksiin. Sopimusjärjestelmässä täytyy huomioida myös riskienhallinta, ja siirtää sopimuksilla vastuuta riskeistä myös sopimuskumppaneille. Sopimusten tarkastelu riskienhallinnan näkökulmasta on osa Aonin palvelutarjontaa.

Projektivakuuttaminen ja vahinkojenhallinta
Vakuutusratkaisun suunnittelu, kilpailuttaminen ja hallinta sekä vahinkojen hoitaminen on palvelukokonaisuus, josta koituu asiakkaalle suoraa taloudellista hyötyä. Tämä edellyttää vakuutusmaailman perusteellista tuntemista, mihin Aonissa panostetaan.

Projektivakuutus voi olla yksittäisen projektin vakuutus tai vuosivakuutusohjelma, jolla vakuutetaan useita toisistaan riippumattomia projekteja. Turvan laajuus kattaa tyypillisesti rakennus- ja asennusaikaisen omaisuusvakuutuksen, myöhästymiskeskeytysvakuutuksen sekä toiminnan vastuuvakuutuksen. Vakuutettavien projektiriskien kartoitus luo pohjan onnistuneelle vakuutusratkaisulle.

 

 

 

 

 

Yhteystiedot