Finland
Riskienhallinnan arviointi ja kehittäminen

Riskienhallinnan arviointi ja kehittäminen

FRiME (Flexible Risk Management Evaluation) on Aon Finlandin kehittämä riskienhallintatason arviointimenetelmä. Menetelmän avulla onnistuu laajojenkin riskienhallinnan kehitysohjelmien läpivienti yrityksessä ja alihankkijaverkostossa. FRiME luo yritykselle riskienhallinnan standardit mahdollistaen samalla niiden käytön ja toteutumisen seurannan.

Frimesta on erityisesti hyötyä mikäli yritys haluaa

  • selvittää riskienhallinnan kehityskohteet
  • saada riskienhallinnan menetelmät käytäntöön ja mitattaviksi toimenpiteiksi
  • kehittää riskienhallinnan kulttuuria
  • luoda riskienhallinnan standardit

Palvelun edut 

FRiME antaa selkeän kuvan riskienhallinnan tasosta määrittäen tärkeimmät riskienhallinnan kehityskohteet. Palvelu mahdollistaa parhaiden riskienhallintakäytäntöjen jakamisen yrityksen sisällä sekä sitouttaa henkilöstöä riskienhallintaan. FRiME myös mahdollistaa riskienhallinnan kehittymisen seurannan.

Yhteystiedot