Finland
Turvaa yritykselle ja ympäristölle - ympäristövakuutukset

Ympäristövakuutukset

Kaikkia riskejä ei voi ehkäistä, mutta oikealla vakuutuksella riskin voi siirtää.

Suurennuslasin alla yritykset ja kunnat

Ympäristövahinkoja seurataan julkisuudessa entistä enemmän. Ympäristövastuita koskevia uusia lakeja sekä säädöksiä tarkennetaan ja valvovat viranomaiset tiukentavat toimintaansa. Esimerkki  tuoreesta vastuun laajentamisesta on EU:n ympäristövahinkodirektiivi, joka on myös Suomessa saatettu voimaan.

Yritykset tiedostavat ympäristövastuiden kasvavan merkityksen ja viranomaisten vaatimaan toimintaan on paneuduttu hyvin. Yritykset ovat keskittyneet lähinnä riskien hallintaan eli ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaikki riskit eivät kuitenkaan ole ennaltaehkäistävissä.

Mitä nykyinen vakuutusturva kattaa?

Omalle kiinteistölle aiheutetut vahingot ovat pääsääntöisesti vakuutusturvan ulkopuolella, sillä omaisuusvakuutus kattaa vain pienen osan vahingoista. Käytännössä on kyse tulipalon aiheuttaman ongelmajätteen poistamisesta. Ympäristöä, esim maaperää, ei yleensä edes vakuuteta. Liiketoiminnan keskeytys jää siten myös miltei aina ilman vakuutusturvaa. Toisille aiheutettujen vahinkojen osalta tilanne on vain hieman parempi. Vastuuvakuutus kattaa yllättäen ja äkillisesti tapahtuneet vahingot, ei hidasta saastumista. Yllättävän ja äkillisen vahingon määritelmä on melko suppea. 

Ympäristövakuutusten käyttö ripeässä kasvussa

Erillisiä, ympäristöriskiin keskittyviä vakuutuksia on USA:ssa ja Euroooppassa tehty jo jonkin aikaa. Suomessa tämänkaltaisia vakuutuksia on saatavissa Aon Finlandin kautta. Vakuutusturva rakentuu monesta osiosta, eli turva voi olla laajempi tai suppeampi. Vakuutusta hankkiessa kannattaa harkita

  • Kattaako vakuutus ainoastaan uuden, vakuutuksen voimaantulon jälkeen syntyneen vahingon vai kattaako turva myös vanhan, olemassa olevan vahingon?
  • Tulisiko vakuutuksen kattaa ainoastaan toisille aiheutetut vahingot (vastuuvakuutus) vai myös itselle aiheutuneet vahingot (omaisuusvakuutus)?
  • Halutaanko ympäristövahingon aiheuttama liiketoiminnan keskeytys kattaa vakuutuksella?
Etsi toimisto

Kysy lisää