Finland
Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset

Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset

Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset ovat keskeisiä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Yrityksen omaisuuteen tai esimerkiksi alihankkijaan kohdistunut vahinko voi lamauttaa liiketoiminnan täysin, mutta pakollisia kuluja syntyy silti yhä.

Omaisuusvakuutukset korvaavat omaisuuden menetystä tai vaurioitumista. Keskeytysvakuutukset puolestaan korvaavat niitä menetyksiä ja ylimääräisiä kuluja, joita yritykselle aiheutuu toiminnan keskeydyttyä kokonaan tai osittain.

Kattavilla riskienhallinnan palveluilla autamme yritystäsi varautumaan liiketoiminnan häiriöihin. Teemme myös puolueettomia vakutuusselvityksiä sekä suunnittelemme, kilpailutamme ja hallinnoimme omaisuus- ja keskeytysvakuutusratkaisut. Vahinkotilanteissa tarjoamme apua ja neuvontaa vahinkoihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Yhteystiedot