Finland
Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt | Warranty & Indemnity -vakuutus

 Yrityskauppatilanteen riskejä on mahdollista hallita vakuuttamalla. Warranty & Indemnity -vakuutus turvaa yrityskaupan kauppakirjassa (SPA) annettuja takuusitoumuksia (warranties). Käyttämällä vakuutusratkaisua yrityskaupassa, voidaan yrityskaupan läpimenoa helpottaa siirtämällä merkittävä osa riskistä vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Tärkeä osa yritysjärjestelyitä on onnistunut integraatioprosessi. Tarjoamme yrityksille ja pääomasijoittajille yrityskauppojen- ja järjestelyiden neuvontapalveluita. Kokoamme projektitiimin aina tapauskohtaisesti, ja ammattilaisemme työskentelevät tiiviisti yritysten omien asiantuntijoiden kanssa koko yrityskaupan ajan.

Palvelumme yrityskauppatilanteissa ovat:

  • Due diligence -selvitykset (Vakuutus due diligence ja Employee Benefits due diligence). Vakuutuksia koskeva Due diligence -selvitys tukee ostettavan yrityksen tai liiketoiminnan tehokasta haltuunottoa.Selvityksessä arvioidaan kohdeyrityksen riskienhallinnan taso ja vakuutushistoria sekä tunnistetaan niiden ongelma-alueet. Lisäksi asiantuntijamme tuovat esille olennaiset vakuutuskustannukset sekä arvioivat yritysjärjestelyn aiheuttamat kustannusten muutokset.
  • Yrityskaupan jälkeiset neuvontapalvelut, joihin kuuluu vakuutusten suunnittelu ja voimaanpano sekä henkilöetuuksien läpikäynti. Ostajan tuleekin huolehtia myös yrityskaupan jälkeen tarvittavista riskienhallinta- ja vakuutustoimenpiteistä.
  • Yritysjärjestelyjen vakuutusratkaisut kuten Warranty & Indemnity- vakuutus sekä Environmental Liability- ja Tax Liability- vastuuvakuutukset. Yritysjärjestelyissä esiin tulevat riskit voidaan vakuuttaa, ja siten edesauttaa yritysjärjestelyn toteutumista.

Kattava vakuutusturva oikeaan hintaan

Warranty & Indemnity -vakuutus strukturoidaan jokaista yrityskauppaa varten erikseen, tavoitteena on kattaa kauppakirjan mukainen vastuu niin pitkälle kuin mahdollista. Vakuutus voidaan tehdä yrityskaupassa joko ostajan tai myyjän nimiin, yleisimmin vakuutuksenottaja on ostaja. Vakuutus ei syrjäytä normaalia neuvotteluprosessia tai due diligence -tutkimusta, vaan nämä ovat edellytyksenä vakuutuksen myöntämiselle. Vakuutuksen hankintaprosessi on osa normaalia yrityskaupan prosessia ja hankinnan aikataulu seuraa kaupan aikataulua.

Aon neuvoo neuvoo asiakasta vakuutukseen liittyvissä kysymyksissä, suunnittelee tilanteeseen sopivan vakuutusratkaisun ja kilpailuttaa vakuutusmarkkinoita parhaimman lopputuloksen saamiseksi. Tiimimme toimii yhteistyössä muiden yrityskaupan neuvonantajien kanssa ja on asiakkaan tukena koko vakuutuksen hankintaprosessin ajan.

Siirry tästä Aonin globaaliin M&A -sivustolle > 

Lisätietoja

Antero Airo

Country Manager, LL.M
m: +358 50 572 6813
[email protected]