Finland
Poliittisten riskien hallinta

Poliittisten riskien hallinta

Kaupallisten riskien lisäksi kansainvälistä kauppaa tai investointeja harjoittavat yritykset kohtaavat poliittisia riskejä. Poliittinen väkivalta sekä poliittiset riskit kasvavat maailmanlaajuisesti. Tähän on syynä geopoliittiset jännitteet, liberaalin demokraattisen hallinnon heikkeneminen sekä pitkäaikaisten konfliktien jälkivaikutukset ympäri maailmaa. 

Taloudellisesti tai poliittisesti epävakaille tai kehittyville markkinoille aikovat tai niillä jo toimivat yritykset kohtaavat yllätyksellisen riskiympäristön, joka vaatii huolellista perehtymistä, suunnittelua ja hallintaa.

Aon toimii yhteistyössä muiden alojen johtavien asiantuntijoiden kanssa pienentääkseen ja hallitakseen asiakkaan poliittisia riskejä. Palveluihimme kuuluu poliittisten riskien syvällinen, asiakaskohtainen analyysi, konsultointi kriisitilanteissa sekä yksilöllisen vakuutusratkaisun suunnitteleminen.

Poliittisten riskien kartta

Investointi tai kauppa poliittisesti epävakaalle alueelle on aina iso riski. Poliittisten riskien realisoituminen on hyvin vaikeasti ennustettavissa ja riskin kohteena oleva kauppa tai investointi voi olla arvoltaan huomattava.

Aon on julkaissut poliittisten riskien sekä terrorismin ja poliittisen väkivallan maailmanlaajuiset riskikartat. 

Kartta auttaa yrityksiä arvioimaan maiden riskitasoa valuutan siirron, lainsäädännön, valtion tai julkisyhteisön intervention (esim. konfiskaatio), poliittisen väkivallan, valtion tai julkisyhteisön maksukyvyttömyyden tai haluttomuuden ja tuotantoketjujen häiriöiden osalta. Poliittinen riski voi toteutua esimerkiksi tuonti- tai vientikieltona, toimiluvan peruuttamisena tai valuutan säännöstelynä. Kansainvälisen investoijan omaisuus voidaan myös pakkolunastaa, takavarikoida tai toiminta evätä kohdemaan valtion edustajien toimesta.


Interaktiivinen poliittisten riskien kartta

Aonin kehittämä interaktiivinen kartta tarjoaa pääsyn syvempiin analyyseihin maailman poliittisesta riskitilanteesta. Painettua karttaa täydentämään kehitetty Interaktiivinen poliittisten riskien kartta tuottaa korkeatasoisia maakatsauksia ja räätälöityjä maakohtaisia vertailuja maiden riskiluokituksista ja niiden muutoksista vuodesta 1998 lähtien. Kartan avulla organisaatiot voivat tutkia maiden poliittisten riskien muutoksia menneisyydestä nykypäivään harkitessaan investointeja, laajentuessaan tai hajauttaessaan sijoituksiaan. Interaktiivisen kartan tiedot päivitetään neljännesvuosittain ja merkittävien poliittisten riskien toteutuessa. Aonin interaktiivinen poliittisten riskien kartta voitti Business Insurance -lehden vuoden 2014 innovaatiopalkinnon.

Siirry interaktiiviseen karttaan tästä >
Poliittinen riskikartta