Finland
Toimittajariskianalyysi

Toimittajariskit ja niiden analysointi (Supplier Risk Audit)

Aonin toimittajariskianalyysi antaa kokonaiskuvan, millä tasolla tärkeimpien toimittajien varautuminen vahinkotilanteisiin on ja kuinka pitkän keskeytyksen vahinko voisi pahimmillaan aiheuttaa toimituksiin.

Selvitys huomioi yrityksen tuotteisiin liittyvät toimittajan sisäiset riippuvuudet avainkoneista ja toiminnoista, sekä ulkoisista toimittajista. Tuloksena on selkeä riskiprofiili, joka näyttää yrityksen tuotteisiin vaikuttavat toimittajan suurimmat keskeytysriskit. Selvityksessä tulee selkeästi esille myös se, mikä on toimittajan kyky toipua vahinkotilanteessa.

Normaalisti analyysi keskittyy vahinkojen torjuntaan, mutta tarkastelun kohteena voi olla myös esimerkiksi se, miten hyvin toimittaja vastaa yrityksen laatuvaatimuksiin eettisyyden, yritysvastuun tai ympäristövastuun osalta. Palvelu sopii erityisesti yritykselle, joka on ulkoistanut merkittävästi omaa toimintaansa, keskittyy lähinnä kokoonpanoon, on riippuvainen muiden valmistamista komponenteista, tai joka haluaa suojella imagoaan mahdollisilta kolhuilta, joita toimittaja saattaisi toiminnallaan aiheuttaa.

Aonin Toimittajariski -analyysin tavoitteena

 • Varmistaa toimitusketjun jatkuvuus
 • Tuottaa yritykselle luotettavaa tietoa toimittajan tilanteesta ja riskienhallinnan tasosta
 • Arvioida yritysvastuun piirissä olevia uhkia
 • Strategisen päätöksenteon helpottaminen
 • Antaa tietoja jatkuvuussuunnitteluun sekä keskeytys- ja riippuvuusriskienhallintaan
 • Toimittajan keskeytys- ja riippuvuusriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinnan kehittäminen
 • Keskeytysvakuutusturvan optimointi
 • Välittömien toimenpide-ehdotusten antaminen toimittajalle
 • Riskitietoisuuden ja -ymmärryksen lisääminen

Millainen vaikutus toimittajalla on sinun yrityksesi toimintaan?

 • Millainen riski toimittaja on yrityksellesi?
 • Mikä on toimittajan toipumiskyky vahinkotilanteessa?
 • Miten toimittaja on varautunut vahinko- ja keskeytystilanteisiin?
 • Millainen riski yritykselle on jatkaa suuren riskin omaavan toimittajan kanssa?
 • Kattaako vakuutus toimittajan aiheuttamat keskeytysriskit?

Lue lisää Aonin riskienhallintapalveluista:

Panu Pohjola
+358 (0)201 266 267
[email protected]

Sami Moilanen
+358 201 266 261
[email protected]