Finland
Vakuutusmeklari - yritysvakuutukset

Vakuutusmeklari - vakuutusyhtiöistä riippumaton neuvonantaja

Vakuutusmeklari on vakuutusalan ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, jonka avulla tehostat yrityksesi riskien sekä vakuutusratkaisujen hallinnointia.

Ulkoistaessasi vakuutushuolet vakuutusmeklarille yrityksellesi jää enemmän resursseja ydinliiketoiminnan hoitamiseen.


Mitä vakuutusmeklari tekee?


Vakuutusmeklarin tehtävänä on auttaa asiakasta suojaamaan tasettaan ja kassavirtaansa. 

Se tapahtuu perehtymällä asiakkaan liiketoimintaan, sparraamalla riskienhallinnassa sekä huomioimalla toiminnan erityispiirteet vakuutuksia hankittaessa. 

Vakuutusmeklari on asiantunteva vakuutusten ostaja, joka osaa muotoilla vakuutusturvaan tarvittavia täsmennyksiä ja erikoisehtoja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kilpailutuksessa käytämme Aonin itse laatimia vakuutusehtoja

Asiakkaan toimeksiannosta vakuutusmeklari muun muassa laatii vakuutusselvityksen ja kilpailuttaa sekä hallinnoi vakuutusturvaa. Meklarin tarkemmat tehtävät ja palkkio määritellään asiakkaan kanssa solmittavassa sopimuksessa. Vakuutusmeklarien toimintaa valvoo Finanssivalvonta.


Mitä hyötyä vakuutusmeklari tuo yrityksellesi?


Vakuutusmeklari on parhaimmillaan riskienhallintatiimisi jäsen. Hän tuo joukkueeseen vakuuttamisen ja riskienhallinnan syväosaamista. Vakuutusmeklarilla on laajaa kosketuspintaa vakuutusmarkkinoihin, sillä hän on vakuutusten ammattiostaja.

Suoraan vakuutusyhtiöiden kanssa asioitaessa vakuutussopimukset tehdään usein vakuuttajan ehdoilla. Vakuutusmeklari voi tarvittaessa räätälöidä vakuutusratkaisun yrityksellesi yksilöllisesti ja neuvotella sille puolestasi kilpailukykyisen hinnan.

Vakuutusmeklarilla on kokemusta yrityksesi toimialan haasteista. Hänen kauttaan saat näkemystä teille käyttökelpoisista ratkaisuista. Vakuutusmeklari saa palkkionsa sinulta, ei vakuutusyhtiöltä. Vakuutusmeklari edustaa siis päämiestään eli sinua.


Aonin palvelut


Kartoitammekilpailutamme ja ylläpidämme yrityksesi vakuutusturvaa ja tuemme kokonaisvaltaista riskienhallintaanne. Palvelun avulla yrityksesi saa kattavan vakuutusturvan oikeaan hintaan. Hoidamme prosessin alusta loppuun – ja kokonaisuus pysyy hanskassa.

Perehdymme yrityksesi toimintaan, riskiympäristöön ja vakuutustarpeisiin. Puolueeton selvityksemme antaa kattavan kuvan vakuutusten nykytilanteesta sekä kehitystarpeista. Kilpailutuksen kautta löydämme yrityksellesi hinta-laatusuhteeltaan parhaat vakuutusratkaisut. Vakuutusten kattaessa Suomen ulkopuolisia toimintamaita voidaan vakuutuksia koskeva paikallinen palvelu toteuttaa kansainvälisen verkostomme avulla. 
 

 • Vakuutusselvitys
  Aluksi kartoitamme huolellisesti vakuutusturvan nykytilanteen. Selvitämme, mitä vakuutukset kattavat, millä ehdoilla ja mihin hintaan. Tutkimme mahdolliset aukot ja päällekkäisyydet. Yrityksen tarpeiden ja riskiprofiilin perusteella teemme suositukset. Tavoitteena on riittävä turva oikeaan hintaan. 
 • Vakuutusturvan rakentaminen ja vakuutusten kilpailutus
  Suositusten pohjalta räätälöimme yrityksen tarpeisiin sopivat ehdot. Tunnemme syvällisesti eri vakuutuslajit, toimialan riskit ja vakuutusalan markkinat. Kilpailutamme vakuutusyhtiöt ja neuvottelemme asiakkaan puolesta parhaat ehdot ja optimaaliset hinnat. Tarvittaessa etsimme sopivan vakuutuksen kansainvälisiltä markkinoilta. 
 • Jatkuva vakuutuspalvelu
  Kilpailutuksen pohjalta pääsemme varsinaiseen toimeenpanoon. Vakuutusturvan ylläpito vaatii jatkuvaa tukea ja seurantaa. Varmistamme yksityiskohdat ja neuvomme ehtojen tulkinnassa. Olemme yrityksen kumppani ja kansainvälinen konsultti muuttuvien tarpeiden ja tilanteiden keskellä. Jatkuva palvelumme on ammattimaista huolenpitoa, joka takaa, että yritys saa vakuutusturvastaan kaiken irti. 
 • Kansainvälisen verkoston palvelut
  Kansainvälinen verkosto mahdollistaa vakuutusten ostamisen muun muassa vakuuttajilta, joilla ei ole omaa palveluorganisaatiota Suomessa tai ulkomailla. Kansainvälisen verkoston käyttöä voivat edellyttää myös toimintamaan paikallinen lainsäädäntö sekä verotus. Aon Global Client Network (AGCN) -verkoston toimittaman palvelun laajuus muodostetaan asiakkaan liiketoimintatarpeita vastaavaksi.
 • Riskienhallinta
  Selvitämme yrityksesi sisäiset riskit sekä ulkoiset uhat ja rakennamme yrityksesi tarpeita vastaavat riskienhallintaratkaisut. Tunnistamme ja arvioimme liiketoimintaasi uhkaavat omaisuus-, keskeytys-, riippuvuus-, vastuu- ja sopimusriskit. Arvioimme yrityksesi kykyä toipua vahinkotilanteissa sekä avustamme liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa. Lisäksi kartoitamme projekteihin, kuljetuksiin, myyntisaamisiin ja henkilöstöön liittyvät riskit.
Kaikki palvelumme: Ratkaisut ja vakuutuslajit

Lue lisää Aonin palveluista pk-yrityksille.

Aonin vahvuudet

 • Vakuuttamisen ja riskienhallinnan yhdistäminen
 • Toimialatuntemus
 • Vakuutusmarkkinoiden tuntemus
 • Eri vakuutuslajien syväosaaminen
 • Neuvotteluvoima
 • Prosessit ja välineet
 • Palveluasenne


Opas vakuutusmeklarin valintaan


Jos mietit, kannattaisiko sinun yrityksesi käyttää vakuutusmeklarin palveluita, ja miten se parantaisi liiketoimintaanne, lataa ilmainen oppaamme vakuutusmeklarin valintaan.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme 


Jos haluat jutella lisää yrityksesi riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta, jätä meille yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.


Tutustu myös näihin


Mitkä ovat toimialasi top 10 –riskit? Tutustu globaaliin riskienhallintatutkimukseen
Vuoden 2018 riskikartat
 

Yhteystiedot