Finland
matkavakuutus_komennusmatkavakuutus

Matka- ja komennusmatkavakuutus

Suomalaisten vientivetoisten yritysten johdon ja työntekijöiden matkustusturvallisuus on yksi henkilöstöön liittyvistä avainriskeistä. Maailmalla matkustettaessa riskien vaikutukseen voidaan vaikuttaa oikeilla työkaluilla - vakuutusratkaisut ovat yksi riskienhallintakeino.

Aon auttaa yrityksiä seuraavissa kysymyksissä:

 • Onko matkavakuutuksen turvataso riittävän kattava ja kilpailukykyinen?
 • Ovatko maksut markkinatasolla?
 • Voiko hallinnointia helpottaa turvien harmonisoinnilla?
 • Voiko matkustukseen liittyvää ohjeistusta ja tiedonkulkua parantaa?
 • Onko matkavakuutusohjelman laajentamisesta globaaliksi hyötyä hallinnoinnin/yhdenmukaisuuden näkökulmasta ja/tai kustannussyistä?

Aonin matka- ja komennusmatkavakuutuspalveluun sisältyy:

 • Vakuutusselvitys (nykytila ja kehittämiskohteet)
  • Erillisten vakuutusten harmonisointi
  • Erityisratkaisujen suunnittelu (esim. johdon vakuutukset)
 • Kilpailutus
 • Jatkuva vakuutuspalvelu
 • Globaalin matka- ja komennusmatkaohjelman suunnittelu ja rakennus

Yhtenäinen matkavakuutusturva henkilöstölle maailmanlaajuisesti

Kansainvälisesti toimivalle yritykselle Globaali matka- ja komennusmatkavakuutusohjelma voi olla optimaalisin ratkaisu. Näin varmistetaan henkilöstön yhdenmukainen turva sekä työmatkoilla että ulkomaan komennuksilla lähtömaasta riippumatta. Vakavan tilanteen kohdatessa jokainen työntekijä saa samantasoisen ja korkealaatuisen avun. Paikallinen elintaso voidaan huomioida kertakorvausten osalta useamman turvatason kautta.

Aonilla on pitkä kokemus globaalien matkavakuutusohjelmien rakentamisessa ja hallinnoinnissa. Nykytilan kartoitus osoittaa turvien heikkoudet ja aukot, ja turvien harmonisointi helpottaa hallinnointia. Globaali ohjelma parantaa matkustusturvallisuutta yhtenäisen ohjeistuksen kautta. Usean erillisen vakuutusturvan kokoaminen saman ohjelman alle mahdollistaa vakuutusmaksun ja vahinkomenon keskitetyn seurannan tuoden samalla kustannussäästöjä.

Henkilöriskit, niiden vakuuttaminen ja muut henkilöstöetuuspalvelut. Lue lisää > 

Yhteystiedot