Finland
Sopimusriskienhallinta

Sopimusriskienhallinta

Jokaisen yrityksen liiketoimintaan ja sopimuksiin liittyy vahingonkorvausriskejä – etenkin sellaisia, jotka näyttäytyvät vasta kun tapahtuu jotain odottamatonta. Kun päätät käydä nämä riskit läpi, on yrityksesi ottanut tärkeän askeleen liiketoiminnan turvaamiseksi.

Liike-elämän sopimus- ja vaikuttavuussuhteet ovat monimutkaistuneet. Samanaikaisesti niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin ovat tulleet entistä tietoisemmiksi oikeuksistaan vahingonkorvausvaateisiin.

Vahingonaiheuttamistilanteet ovat usein sellaisia, ettei vahingonaiheuttaja ole ennalta miettinyt mahdollista korvausvastuutaan. Yritys voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli liiketoiminnasta aiheutuu vahinkoa työntekijälle, sopimuskumppanille tai ulkopuoliselle.

Sopimuksiin sisältyvät vakuuttamisvaatimukset voivat aiheuttaa yllättäviä kustannuksia

Sopimuksissa edellytetään usein myyjä- tai ostajayritykseltä tietynlaista vakuutussuojaa. Parhaassa tapauksessa yrityksellä on vaadittavat vakuutukset, mutta näin ei suinkaan aina ole. Kokemuksemme mukaan vakuuttamista koskevat sopimuslausekkeet jäävät usein neuvottelupöydässä vähälle huomiolle ja loppuvaiheessa sovittavaksi. Vakuuttamisvaatimukset vaikuttavat osapuolten väliseen riskien ja kustannusten jakoon. Jotta epämiellyttäviltä yllätyksiltä vältytään, vakuuttamisvaatimuksiin kannattaa kiinnittää huomiota hyvissä ajoin.

Monesti vakuuttamista koskevat vaatimukset sisältävät myös vanhentunutta terminologiaa tai vaateita vakuutussuojista, joita ei ole vakuutusmarkkinoilta saatavissa. Aonilla on ainutlaatuinen vakuutusalan osaaminen yhdistettynä sopimusjuridiikkaan. Kokeneet asiantuntijat osaavat tarkastella vakuutuksia koskevia vaatimuksia koko toimituskokonaisuuden ja sopimukseen liittyvän riskien jaon kannalta. Näin voidaan varmistaa ennakoitavat ja kustannustehokkaat vakuutusratkaisut, jotka auttavat tekemään kauppaa kannattavasti.

 

Päivi Taivalmaa

+358 201 266 229
[email protected]