Finland
Jatkuva vakuutuspalvelu

Jatkuva vakuutuspalvelu

Jatkuva vakuutuspalvelu on asiantuntijaresursseihin perustuva palvelumalli, jossa Aon toimii asiakkaan vakuutusasioiden ensisijaisena kontaktina. Ylläpidämme ja kehitämme ajantasaista vakuutusturvaa jolloin yritykselle jää enemmän resursseja ydinliiketoiminnan hoitamiseen.

Palvelu mahdollistaa vakuutusten ostamisen myös kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta sekä niiltä toimijoilta, jotka tarjoavat palveluitaan ainoastaan vakuutusmeklareiden kautta. Vakuutusten kattaessa Suomen ulkopuolisia toimintamaita voidaan vakuutuksia koskeva paikallinen palvelu toteuttaa kansainvälisen verkostomme avulla. Jatkuvan vakuutuspalvelun tavoitteena on tarjota ja ylläpitää asiantuntemukseen ja toiminnan tehokkuuteen perustuvaa palvelua, jolla taataan maksimaalinen hyöty optimaalisin kustannuksin.

Jatkuva vakuutuspalvelu sopii etenkin yritykselle, joka

 • haluaa varmistaa vakuutusturvan maksimaalisen hyödyntämisen
 • haluaa käyttää parhaita vakuutusalan asiaintuntijoita
 • haluaa tehokkaasti hoidetun vakuutusturvan
 • toimii kansainvälisesti

Aonin jatkuvaan vakuutuspalveluun sisältyy mm.

 1. Aloitusvaihe
  Asiakkaalle nimetään palvelutiimi ja laaditaan palvelusuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet sekä aikataulun ensimmäiselle sopimuskaudelle. Vakuutusturvan nykytila sekä avoimet asiat ja vahingot tarkistetaan. Asiakas ja Aon käyvät läpi toimitettavien palveluiden yksityiskohdat sekä sopivat menettely- ja kommunikaatiotavoista.
 2. Hallinnointi
  Aon palvelee ja neuvoo vakuutusasioihin liittyvissä päivittäisissä käytännön kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Rutiineihin kuuluu vakuutussopimusten, -ehtojen, ja -laskujen oikeellisuuden tarkistus ja niiden toimitus asiakkaalle. Hallinnoinnissa otetaan huomioon asiakkaan liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset ja vakuutusratkaisu päivitetään tarpeen mukaan muutosten mukaiseksi.
 3. Tiedonvälitys ja raportointi
  Palveluun kuuluu mm. vakuutusratkaisua koskevan koosteen, vakuutusluettelon laatiminen sekä toimintaohjeen laatiminen vahinkotilanteita varten.
 4. Vakuutusten uudistaminen vakuutuskauden päättyessä
  Aon laatii aikataulun uudistuksen toteuttamisesta sekä laatii vakuutusyhtiöistä saamistaan vahinkotiedoista vahinkotilaston uudistamista varten. Meklari antaa vakuutuslajikohtaisen ehdotuksen uudistamisesta ja käy uudistusneuvottelut nykyisten vakuuttajien kanssa. Lopuksi Aon uudistaa vakuutukset sovitun mukaisesti ja toimittaa asiakkaalle tiedotteen turvan uudistamisesta ja mahdollisista muutoksista
 5. Vahinkopalvelu
  Vahinkokonsultoinnissa tarjoamme apua ja neuvontaa vahinkoihin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää >

Lue lisää muista vakuutuspalveluistamme tai ota yhteyttä ja kysy lisää!