Finland
Perusriskikartoitus

Perusriskikartoitus

Aonin perusriskikartoitus eli UWS (Underwriting Survey Report) tukee yrityksen vakuutusten kilpailuttamista ja riskienhallinnan kehittämistä. Perusriskikartoituksen soveltuvuusalueita ovat omaisuus- ja keskeytysriskit.

Palvelussa kuvataan yrityksen riskit vakuuttajille sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma omaisuus- ja keskeytysriskien hallinnan kehittämiselle. Oikein rakennettu vakuutusohjelma auttaa yritystä selviämään takaisin vastaavaan markkina-asemaan mahdollisen vahinkotilanteen jälkeen.

Hyödyt konsernille

Varmista paras mahdollinen hinnoittelu
UWS-raporttia tarvitaan vakuutuskilpailutustilanteessa kuvaamaan kohteen riskejä ja miten niihin on varauduttu kyseisessä yksikössä. Raportti antaa oleelliset tiedot yksikön toiminnasta ja tuotteista sisältäen myös tarvittavat vahinkoarviot (omaisuus- ja keskeytysvahinko). Täsmällinen ja luotettava tieto auttaa vakuuttajia hinnoittelussa ja yritys voi säästää merkittäviä summia, koska tarjouksen varmuusmarginaali on mahdollisimman alhainen.

Kohdista toimet oikeisiin kehityskohteisiin 
Raportoinnista saatavat vahingontorjuntasuositukset antavat konsernijohdolle, riskimanagereille ja vakuuttajille erinomaisen kuvan yksikön todellisesta tilanteesta. Tämä tukee konsernin päätöksentekoa ja mahdollistaa resurssien suuntaamisen oikeisiin kehityskohteisiin.

Hyödyt yksiköille

Käytössäsi on koko Aon-konsernin osaaminen
Yksikön toimiva johto saa ulkopuolisen asiantuntijatahon näkemyksen omasta toiminnastaan ja turvallisuudesta sekä käytäntöjen nykytilasta. Asiantuntija laatii suositukset riskitekijöiden minimoimiseksi haastaen rakentavasti yrityksen nykyiset toimintatavat. Suositukset asetetaan järjestykseen eli ilmaistaan mihin asiaan tulee keskittyä ensin.

Yhteystiedot