Finland
Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutus

Vuoden 2013 alusta työttömyysvakuutusmaksujen hoito ja laskutus siirtyi lakisääteistä tapaturmavakuutusta hoitavilta vakuutusyhtiöiltä Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Laskutuksen siirto perustui 1.10.2012 voimaan tulleeseen lakimuutokseen, jonka myötä työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, laskutus ja valvonta keskitetään Työttömyysvakuutusrahastolle.

Aonin työttömyysvakuutuspalvelu

Työttömyysvakuutusmaksun ollessa merkittävä (n. 0,8 % -3,2 % palkoista) pienikin virhe laskennassa aiheuttaa isoja virheitä laskuissa. Aonin Työttömyysvakuutuspalvelun avulla vältetään virheet ja lisätään tarkkuutta laskujen hallinnointiin. Palveluumme sisältyy myös lisäpäivärahaoikeudesta syntyvän vastuun laskenta. Palvelu sisältää seuraavat osiot:

 • Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun laskujen tarkistus
  Aonin asiantuntija hoitaa laskujen tarkistukset ja oikaisee mahdolliset virheet. Mikäli yrityksellä on ennestään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja TyEL-eläkevakuutuksen hoitosopimus Aonin kanssa riittää, että palkkasumma ilmoitetaan kerran vain Aonille.
 • Työnantajan omavastuumaksun vastuulaskelma
  Työnantajan on tehtävä varaus tilinpäätökseen tulevista kustannuksista. Laskelmat ovat usein monimutkaisia ja niiden laatiminen vaatii erityisosaamista. Asiantuntijan tekemä vastuulaskelma varmistaa, että yrityksen kirjanpidon varaus on oikein.
 • Työnantajan omavastuumaksun laskujen tarkistus
  Aonin asiantuntija varmistaa laskujen oikeellisuuden tarkistamalla laskelman ja veloituksen perusteet.
 • Neuvonta
  Aon neuvoo ja koordinoi työsuhteen päättymisen jälkeiset kustannukset ja etuudet
Henkilöriskit, niiden vakuuttaminen ja muut henkilöstöetuuspalvelut. Lue lisää >
Etsi toimisto

Yhteystiedot

Mia Lindfors
[email protected]
Puh. +358 (0)201 266 382

Erna Hakanen
[email protected]
+358 40 848 6500