Finland
Kidnappaus- ja lunnasvakuutus

Kidnappaus, uhkaus, lunnasvaatimus ja kiristys

Kidnappaukset yhdistettynä lunnasvaateisiin on monissa maissa todellinen uhka ja globaaleilla yrityksillä on velvollisuus huolehtia sekä paikallisesta, lähetetystä että matkustavasta henkilöstöstään.

Maailmalla tapahtuu vuosittain tuhansia kidnappaus- ja kiristystilanteita

Yrityksiin ja sen työntekijöihin kohdistuvat erityisriskit ovat viime vuosina yleistyneet. Uhkailut voivat kohdistua henkilöihin, yrityksen omaisuuteen tai tuotteisiin, yrityssalaisuuksiin ja tietojärjestelmiin. Yritys voi saada negatiivista julkisuutta ja maine voi kärsiä. Traumaattisen kokemuksen lisäksi kidnappaus voi johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Kustannuksia voi syntyä esimerkiksi lunnasmaksuista, neuvottelukuluista ja liiketoiminnan keskeytyessä.

Rikolliset tavoittelevat nopeaa taloudellista hyötyä ja toiminta on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi. Myös poliittisiin tarkoitusperiin liittyvät kidnappaukset ovat riski tietyissä maailman valtioissa. Kidnappaus- ja uhkausriskeihin vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala ja maantieteellinen toiminta-alue. Korkean riskin alueita ovat muun muassa Venäjä, monet Väli- ja Etelä-Amerikan, Afrikan, Lähi-idän ja Aasian maat.

Kidnappaus- ja lunnasvakuutus – tärkeä osa yritysten vakuutuskokonaisuutta

Riskialueilla toimivat yritykset ja niiden työntekijät voidaan vakuuttaa kidnappaus- ja lunnasvakuutuksella. Vakuutus antaa taloudellista suojaa kidnappaus-, kiristys- ja uhkatilanteiden varalta. Olennainen osa vakuutusta on siihen sisältyvä ulkopuolisen turvallisuuskonsultin palvelut vahinkotilanteissa. Vakuutus korvaa muun muassa maksettuja lunnasrahoja, turvallisuuskonsultin kuluja ja vahinkoon liittyviä muita kustannuksia. Vakuutukseen voidaan sisällyttää turva myös esimerkiksi kuolemantapauksen ja työkyvyttömyyden sekä yhtiölle kiristyksestä aiheutuvan keskeytysvahingon varalta.

Vakuutettuina ovat yleensä koko konserni ja sen kaikki johtajat ja työntekijät perheenjäsenineen. Vakuutusturva voidaan räätälöidä koskemaan vain osaa työntekijöistä tai laajentaa koskemaan myös konsernin käyttämien alihankkijoiden työntekijöitä.

Aonin erityisriskien asiantuntija- ja vakuutuspalvelut yrityksille

Globaalina toimijana Aon tarjoaa ratkaisuja kidnappaus- ja lunnastilanteiden varalta. Tärkeintä on pyrkiä suojautumaan riskiltä ja toimia oikein kriisitilanteessa. Aon suunnittelee ja kilpailuttaa yrityksen tarpeisiin sopivan vakuutusratkaisun sekä ylläpitää vakuutusturvaa. Asiantuntijoiden erityisriskien osaaminen ja yhteydet maailmanlaajuisille vakuutusmarkkinoille ovat yrityksen käytettävissä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

  • Markkina- ja tuotetietous yrityksen käyttöön
  • Yrityksen tarpeisiin sopivan vakuutusratkaisun suunnittelu
  • Tarjouspyynnön laadinta, kilpailutus ja ratkaisuehdotus
  • Vakuutusratkaisun voimaansaatto ja ylläpito
Etsi toimisto

Yhteystiedot