Finland
Keskeytys- ja riippuvuusriskienhallinta (BIA)

Keskeytys- ja riippuvuusriskienhallinta
BIA/Business Impact Analysis

Oletko varautunut oikeiden uhkien varalle? Mikä on vahingon loppulasku, kun olet toiminut suunnitelmien mukaan? Kuka laskun maksaa, sinä vai vakuuttaja?

Aonin palvelujen avulla saat vastauksen näihin kysymyksiin. Samalla saat selkeän kuvan siitä, missä liiketoimintasi suurimmat keskeytysriskit ovat.

Aonin BIA-palvelu (Business Impact Analysis) tarkastelee kriittisesti yrityksen kykyä toipua vahinkotilanteissa. Palvelussa tunnistetaan uhat, riippuvuudet toimittajista ja niiden taloudelliset vaikutukset sekä laaditaan suunnitelmat, joilla varmistetaan yrityksen kyky toipua mahdollisen vahingon sattuessa. Palvelu antaa yritykselle selkeän kuvan siitä, missä suurimmat keskeytysriskit ovat antaen samalla riskeille "hintalapun".

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus
Keskeytys- ja riippuvuusriskikartoituksen avulla tunnistetaan ja arvioidaan yrityksen keskeytys- ja riippuvuusriskit omassa toiminnassa, toimittaja- ja alihankkijaverkostossa sekä asiakkaissa.

IT Riskienhallinta
IT Business Impact Analysis (IT BIA)

Analyysi voidaan tehdä myös koskettamaan tietojärjestelmiä. Aonin palvelun avulla saat kattavan kuvan yrityksesi liiketoimintaa uhkaavista IT-keskeytysriskeistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Business Impact Analysis -tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi:

  • konesali
  • tietojärjestelmät
  • tietoliikenne
  • riippuvuudet

Aonin avulla varaudut tulevaan

  • tiedät missä liiketoimintasi suurimmat keskeytysriskit ovat
  • tiedostat yrityksesi riippuvuuden toimittajista ja niiden taloudelliset vaikutukset
  • voit ennaltaehkäistä liiketoiminnan keskeytymiseen johtavia tapahtumia
  • voit kohdistaa toiminpiteet sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty
  • saat priorisoidun riskilistan, jonka pohjalta riskienhallintaa voidaan parantaa
  • annamme kattavan selvityksen, joka toimii pohjana keskeytysriskien hallinnalle ja jatkuvuussuunnittelulle

 

 

Yhteystiedot

Aon Finlandin Business Impact Analysis (BIA) –palvelu on ollut suosittu myös muissa pohjoismaissa.