Finland
Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus suojaa yllättäviltä riskeiltä.

Jokaisen yrityksen liiketoimintaan ja sopimuksiin liittyy vahingonkorvausriskejä – etenkin sellaisia, jotka näyttäytyvät vasta kun tapahtuu jotain odottamatonta. Kun päätät käydä nämä riskit läpi, on yrityksesi ottanut tärkeän askeleen liiketoiminnan turvaamiseksi.

Liike-elämän sopimus- ja vaikuttavuussuhteet ovat monimutkaistuneet. Samanaikaisesti niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin ovat tulleet entistä tietoisemmiksi oikeuksistaan vahingonkorvausvaateisiin.

Vahingonaiheuttamistilanteet ovat usein sellaisia, ettei vahingonaiheuttaja ole ennalta miettinyt mahdollista korvausvastuutaan. Yritys voi joutua korvausvelvolliseksi, mikäli liiketoiminnasta aiheutuu vahinkoa työntekijälle, sopimuskumppanille tai ulkopuoliselle.

Hyödynnä vankkaa asiantuntemustamme muun muassa seuraavissa vastuuvakuutuslajeissa:

  • toiminnan vastuuvakuutus
  • tuotevastuuvakuutus
  • hallintoelinten vastuuvakuutus
  • konsultin vastuuvakuutus
  • ympäristövastuuvakuutus

Tuotevastuu- vai takaisinvetovakuutus? Lue lisää takaisinvetoriskistä ja takaisinvetovakuutuksesta > 

Yhteystiedot