Finland
Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutus

Yritysten hallintoelinten jäsenet ovat vastuussa siitä, että asioita hoidetaan huolellisesti noudattaen lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutosten myötä yrityksen johtohenkilöihin kohdistuvien vaatimusten määrä on lisääntynyt. Kustannus- ja korvausriski kohdistuu usein suoraan tutkinnan kohteena olevan johtajan henkilökohtaiseen varallisuuteen.

Johdon vastuuriskeihin voidaan varautua ottamalla johdon vastuuvakuutus. Vakuutus tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että vakuutussuoja vastaa tarpeita ja antaa mahdollisimman laajan suojan erityyppisille vaatimuksille ja niistä aiheutuville kustannuksille.

Palveluihimme kuuluu riskiarviointiin perustuva vakuutusturvan suunnittelu, optimaalisen vakuutussuojan järjestäminen ja kilpailutus sekä jatkuva vakuutuspalvelu. Lisäksi tarjoamme riski-, vakuutus- ja vahinkoasioihin liittyvä neuvontaa.

Yhteystiedot