Finland
Henkilöriskienhallinta

Henkilöriskienhallinta ja muut henkilöstöetuuspalvelut


Varmista, että yrityksesi pystyy houkuttelemaan jatkossakin huippuosaajia ja tarjoa heille kilpailukykyiset henkilöstöetuudet ja kannustinjärjestelmät asiantuntijoidemme avulla.

Hoidamme toimeksiantona lakisääteisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten hallinnoinnin ja kilpailutuksen sekä teemme kattavia vakuutusselvityksiä. Vakuutuksia kilpailuttaessa käytämme sekä kotimaisia että ulkomaisia vakuutusyhtiöitä. Näin voimme taata, että asiakkaamme saavat aina parhaat ja edullisimmat vakuutusratkaisut.

Henkilöstöetuuspalvelumme lyhyesti

 

Auditointi

Henkilöstön lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten tason kotimainen tai kansainvälinen selvitys, joka antaa laajan kokonaiskuvan vakuutusten sisällöstä, tasosta ja riskeistä. Raportti toimii työkaluna harmonisoinnissa, strategian kehittämisessä ja raportoinnissa. Lue lisää Benefit Audit -palvelusta. 

Etuuksien suunnittelu

Asiantuntijamme voivat suunnitella yrityksellesi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisohjelman, joka voi koostua henkilöstöetuuksien lisäksi palkkio- ja bonusjärjestelmistä. Näin erityisesti johto ja asiantuntijat saadaan sitoutettua työhönsä syvemmin ja jaksamaan kovienkin paineiden alla. Henkilöstön lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten ja työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisella saa aikaan kustannussäästöjä ja tarpeita vastaavia ratkaisuja. Lue lisää työterveyshuollon optimointi -palvelusta.

Aktuaaripalvelut

Palvelut sisältävät eläkevastuiden raportoinnin, analysoinnin ja eläkesäätiöiden ja -kassojen kannattavuustutkimukset, purkamiset ja kilpailuttamiset. Palvelun avulla saat yrityksenne eläkevastuut paremmin hallintaan. Lue lisää 

Henkilöstöetujen viestintäpalvelu

Henkilöstöetujen tasokas viestintä työntekijöille lisää etuuksien tunnettuutta sekä työntekijöiden sitoutuneisuutta ja tyytyväisyyttä. Kommunikointipalvelu rakennetaan yrityksen haluamalla tavalla ja sisällöllä. Palvelun tavoitteena on tuottaa yksilöity yhteenveto työsuhde-eduista jokaiselle työntekijälle sähköisessä tai painetussa muodossa. Lue lisää


Henkilöstövakuutuspalvelumme


Vakuutusten hallinnointi

Henkilöstön vakuutusten hallinnoinnin ulkoistaminen ja ulkopuoliseen asiantuntijaan tukeutuminen antaa sinulle enemmän aikaa ydinliiketoiminnan hoitamiseen. Tueksesi ja neuvonantajaksesi saat puolueettoman asiantuntijan, joka tuntee koko vakuutuskentän.

Vakuutusten kilpailutukset

Henkilöstön lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten ja työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisella saa aikaan kustannussäästöjä ja tarpeita vastaavia ratkaisuja.


Tarjoamme vakuutusten hallinnointia ja kilpailutuksia seuraavissa henkilövakuutuslajeissa:


Lakisääteiset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Yksityisen alan työnantajan täytyy järjestää työntekijöidensä eläketurva ottamalla lakisääteinen TyEL-eläkevakuutus. Tämän lisäksi työnantajan on mahdollista tarjota työntekijöilleen kannustavaa lisäeläketurvaa vapaaehtoisten eläkevakuutusten muodossa.
 

Yrityksen muut lakisääteiset vakuutukset

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksellatyöttömyysvakuutuksella sekä useilla aloilla myös ryhmähenkivakuutuksella. Kun käytät vakuutusmeklareitamme lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kilpailuttamisessa, yrityksesi pystyy säästämään huomattavia summia.
 

Sairauskuluvakuutukset yrityksen henkilöstölle

Yrityksen sairauskuluvakuutuksen avulla työntekijä voi mennä suoraan lähimmälle lääkäriasemalle saamaan nopeaa ja laadukasta lääkärihoitoa. Sairauspoissaolot lyhenevät ja työntekijä on tyytyväinen välttäessään pitkiä jonoja ja odotusta.
 

Matkavakuutus ja ulkomaan työkomennukset

Yksi merkittävä henkilöstöön kohdistuva riski on matkustaminen ja ulkomaantyö. Hyödynnä Aonin vahvaa kansainvälistä osaamista ja verkostoa henkilöstön vakuuttamisessa sekä virkamatkoilla että ulkomaan työkomennuksilla. Lue lisää matka- ja komennusmatkavakuutuksesta.
 

Vapaaehtoiset  henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutukset

Työnantaja voi tarjota henkilöstölleen lisäturvaa vapaaehtoisella henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksella. Lisäturva voidaan tarjota joko jollekin yrityksenne henkilöryhmälle tai koko henkilöstölle.
 

Yhteystiedot