Finland
Aktuaaripalvelut

Aktuaaripalvelut

Aonin aktuaaripalveluita ovat eläkevastuiden raportointi, eläkevastuiden analysointi yrityskauppatilanteissa, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamisen kannattavuustutkimus sekä niiden purkaminen ja kilpailuttaminen.

Eläkevastuiden raportointi
Asiantuntijamme tuottavat eläkevastuiden tilinpäätösraportointia varten sekä suomalaisen että kansainvälisten kirjanpitostandardien edellyttämiä laskelmia. Tilinpäätösraportointia varten toteutamme monikansallisille pörssiyhtiöille kansainvälisten kirjanpitostandardien edellyttämien eläkevastuulaskelmien globaalia koordinointia ja paikallista konsultointia, joissa hyödynnetään Aonin maailmanlaajuista verkostoa.

IAS 19 ja/tai FAS 87, FAS 106 -laskenta
Kustannustehokkaasti laadittu kirjanpitostandardien mukainen raportti voidaan liittää tilinpäätökseen. Lisäksi laskenta antaa arvion seuraavan vuoden eläkekustannuksista.

IAS 19 ja/tai FAS 87,FAS 106 -koordinointi
Asiantuntijamme laatii ajantasaisen yhteenvetoraportin koko konsernin henkilöetuuksien vastuista liitettäväksi tilinpäätökseen.

Eläkevastuiden analysointi yrityskauppatilanteissa
Yrityskauppatilanteissa asiantuntijamme analysoivat henkilöetuuksista syntyviä vastuita, jotka vaikuttavat yhtiön hankintahintaan. Yksikön aktuaari- eli vakuutusmatemaattisiin palveluihin sisältyvät lisäksi yrityskauppaan liittyvät selvitykset joko osana Due Diligence -prosessia tai yrityskauppatilanteen jälkeisenä vakuutusten voimaansaattona.

Eläkesäätiöt ja eläkekassat
Asiantuntijamme tutkivat kannattaako yrityksesi perustaa eläkesäätiö tai eläkekassa. Selvitämme myös olisiko eläkesäätiö tai eläkekassa syytä purkaa ja kilpailuttaa eläkevastuiden siirto sekä vakuuttaminen vakuutusyhtiöissä.

Henkilöriskit, niiden vakuuttaminen ja muut henkilöstöetuuspalvelut. Lue lisää >

Yhteystiedot