Finland
Tietoturvavakuutus yrityksille tietomurroilta varautumiseen

Kybervakuutus

Tietoturvavakuutus yrityksille tietomurroilta ja liiketoiminnan keskeytymiseltä varautumiseen

Kybervakuutus turvaa yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuuden ja kattaa tietomurron aiheuttamat kustannukset ja menetykset. Kybervakuutus tuo avuksesi kumppaniverkoston vahingon sattuessa.

Digitalisoitunut maailma on tuonut mukanaan suurien mahdollisuuksien lisäksi jatkuvasti muuttuvat riskit, jotka uhkaavat yritysten kassavirtaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Yleistyvät tietoturvauhat ja EU:n uusi tietosuoja-asetus ovat lisänneet yritysten tietoisuutta kyberriskien taloudellisista vaikutuksista.

Pk-yritykset: Olemme neuvotelleet valmiiksi kybervakuutusratkaisun pienille ja keskisuurille yrityksille. Lue lisää.


Mikä kybervakuutus on?


Kybervakuutus on käytännössä räätälöitävissä oleva palvelupaketti. Siinä voi olla elementtejä monesta eri vakuutuslajista, kuten vastuuvakuutuksesta, keskeytysvakuutuksesta sekä rikosvakuutuksesta. Yritys voi ottaa kaikista turvaosioista koostuvan vakuutusturvan tai vain räätälöityjä osia.


Mitä kybervakuutus kattaa?

 


Kybervakuutuksella voidaan kattaa esimerkiksi seuraavia: 

 • yritykselle itselleen aiheutuneita kuluja
 • vahingonkorvauksia kolmansille osapuolille
 • liiketoiminnan keskeytysvahinkoa
 • kustannuksia palvelunestohyökkäyksistä
 • kiristyksistä maksettuja lunnaita ja selvittelykuluja
 • tietosuojaan liittyviä sakkoja, jos ne ovat lain mukaan vakuutettavissa
 • viranomaistutkinnasta aiheutuneita kustannuksia
 • maineenmenetyksestä aiheutunutta julkisuudenhallintaa
 • tietoturvahäiriöstä tai järjestelmävirheestä aiheutuneita asiantuntijakuluja
 • inhimillisiä virheitä
 • hakkerointia
 • viruksia

 

Kuka tarvitsee kybervakuutuksen?


Tietoturvauhat koskevat kaikkia yrityksiä.

Kybervakuutusta eivät koe tärkeäksi enää vain perinteiset kybervakuutuksen ostajat, kuten vähittäiskauppa, finanssiala ja terveydenhuollon toimijat, vaan myös muut toimialat, jotka ovat alttiita tietoverkkoihin liittyville liiketoimintahäiriölle. Näitä aloja ovat muiden muassa teollisuus, kuljetus, julkinen palvelu sekä öljyn ja kaasun tuotanto.
 

Palvelumme sisältää

 
 • kyberriskien kartoittamisen vakuuttamista varten tarvittavassa laajuudessa
 • nykyisen vakuutusturvan kattavuuden analysoinnin kyberriskien osalta
 • kybervakuutuksen sisällön suunnittelun asiakkaan tarpeita vastaavaksi
 • kybervakuutuksen kilpailuttamisen ja ostoprosessin
 • jatkuvan edunvalvonnan ja neuvonnan vakuutuskauden aikana
 • avun vahinkotilanteissa

Etsimme yksittäisen yrityksen kannalta parasta vakuutusratkaisua. Se voi olla valmis vakuutusturva tai nimenomaan tälle yritykselle räätälöity ratkaisu. Kybervakuutusten kilpailuttaminen ja voimaan saattaminen on alaamme. 


Miten kybervakuutuksen voi hankkia?


Itse vakuutuksen hankkiminen on yksinkertaista. Helpoimmillaan se edellyttää vakuutuksen esitietolomakkeen täyttämistä sekä yritysesittelyn tekemistä, missä kerrotaan yrityksen tietoturvan tasosta.

Haasteita vakuutuksen ottamisessa voi tulla yrityksille siinä vaiheessa, kun tarjoukset on saatu ja niitä aletaan vertailla keskenään. Se, että ymmärtää eri vakuutusyhtiöiden käyttämän termistön ja osaa räätälöidä parhaan turvan vakuutettavalle liiketoiminnalle, vaatii perehtyneisyyttä ja ymmärrystä saatavilla olevasta vakuutusturvasta.

Aon auttaa yrityksiä vertailemalla tarjousten vakuutusehdot keskenään. Käymme turvan sisällöstä keskusteluita vakuutusyhtiön edustajien kanssa ja teemme asiakkaalle suositukset saatujen tarjousten perusteella.


Haluatko keskustella lisää?


Jos haluat jutella lisää yrityksesi kyberriskeistä ja niiden vakuuttamisesta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
 
Sami Moilanen 
Risk Consultant
[email protected]
+358 40 777 9304

Christa Heinonen
Cyber Specialist | Account Manager
[email protected]
+358 40 5422734


Tutustu myös näihin:

Selvitys GDPR-sakkojen vakuuttamisesta Euroopassa
Kyberturvallisuusennusteet 2018 
Cyber Risk Diagnostic -työkalu: ilmainen raportti yrityksesi kyberriskeistä
Pk-yrityksen kybervakuutus
Kyberriskienhallinta

 

Yhteystiedot

Sami Moilanen 

Arvioi yrityksesi kyberriskit


 

GDPR-sakkojen vakuuttaminen Euroopassa