Finland
Rikosvakuutus

Rikosvakuutus

Yritystoimintaan kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt ja monet yritykset ovat kärsineet merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Rikosriskien hallinnan merkitys on korostunut ja osin riskeihin voidaan varautua vakuuttamalla.

Yrityksiin kohdistuu suuri joukko erilaisia rikosriskejä. Perinteistä rikollista toimintaa ovat muun muassa petokset, kavallukset ja identiteettivarkaudet. Rikoksentekijöitä voivat olla joko omat työntekijät tai ulkopuoliset tahot. Uutena rikollisuuden muotona ovat kyberrikokset, joilla tarkoitetaan yleensä sekä tietokoneisiin kohdistuvia rikoksia kuin verkkorikollisuutta.

Ensisijaisesti yritysten tulee varautua rikosriskeihin riskienhallinnalla, sisäisillä kontrolleilla ja henkilöstön koulutuksella. Rikoksen aiheuttama taloudellinen menetys voi olla kuitenkin varsin merkittävä, joten yritysten kannattaa harkita vakuutusta suojautumiskeinona.

Rikosvakuutuksella voidaan varautua tilanteeseen, jossa rikoksen tekijä on tavoitellut teollaan laitonta taloudellista etua tai halunnut aiheuttaa yritykselle taloudellista vahinkoa. Vakuutus kattaa työntekijän tai ulkopuolisen rikollisesti aiheuttamia taloudellisia vahinkoja yritykselle.

Aon auttaa yrityksiä rikos- että kyberriskien hallinnassa ja yrityksen tarpeisiin mitoitetun rikos- ja kybervakuutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Palveluihimme kuuluu riskiarviointiin perustuva vakuutusturvan suunnittelu, optimaalisen vakuutussuojan järjestäminen ja kilpailutus sekä jatkuva vakuutuspalvelu. Lisäksi tarjoamme riski-, vakuutus- ja vahinkoasioihin liittyvä neuvontaa.

Kybervakuutuksella voidaan kattaa nykyään merkittävä osa kyberrikosten aiheuttamista kustannuksista ja liiketoimintaan kohdistuvista menetyksistä. Lue lisää kyberriskien hallinnasta ja vakuuttamisesta > 

Yhteystiedot