Finland
Vakuutusten kilpailutus

Vakuutusturvan rakentaminen ja vakuutusten kilpailutus

Vakuutusten kilpailutus on vakuutusten ostoprosessi, jonka toteutamme joko kokonaan asiakkaan puolesta tai tämän tukena. Kilpailutuksessa hankimme asiakkaalle turva- ja maksutasoltaan parhaat vakuutusratkaisut vallitseva vakuutusmarkkinatilanne huomioiden. Kilpailutamme kunkin vakuutuslajin omana kokonaisuutenaan. Kilpailutuksen tuloksena asiakas saa kirjallisen yhteenvedon kilpailutuksen tuloksista, vertailun saaduista tarjouksista vakuutuslajeittain sekä perustellut suositukset valittavista vakuutusratkaisuista.

Kilpailutuksesta on hyötyä mikäli

 • epäilet nykyisen vakuutusturvan riittävyyttä
 • koet maksavasi yrityksesi vakuutusturvasta liian korkeaa hintaa
 • yrityksesi on kasvanut yritysostoilla, laajentunut maantieteellisesti tai uusille toimialoille
 • yrityksesi on sisäisen ohjeistuksen perusteella velvoitettu kilpailuttamaan vakuutukset

Kilpailutuksen edut

Saat liiketoimintaa vastaavan ja hintakilpailukykyisen vakuutusratkaisun, joka huomioi tarvittaessa yrityksesi ulkomaan toiminnot. Kauttamme on mahdollista saada vakuutustarjouksia myös muilta kuin suomalaisilta vakuuttajilta, mikä lisää kilpailua tarjoajien kesken. Järjestämme turvaa myös erityisiin riskilajeihin kuten kidnappaus ja kiristystilanteetterrorismiluottoriski sekä poliittinen riski.

Palvelun vaiheet

 1. Asiakkaan vakuutettavien riskien kartoittaminen
  Vakuutusratkaisun rakentamista varten Aon perehtyy asiakkaan liiketoimintaan ja riskeihin.
 2. Tavoiteltavan vakuutusratkaisun sisällön määrittely
  Riskeistä saadun tiedon perusteella Aon määrittää vakuutusratkaisun sisällön ja rakenteen. Mahdollisten kansainvälisten vakuutusten osalta Aon määrittelee vakuutusohjelman rakenteen yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden kunkin tytäryhtiön ja kohdemaan lainsäädännön antamat erityispiirteet.
 3. Kilpailutusaineiston laatiminen
  Asiakkaan päätösten pohjalta Aon laatii tarjouspyyntöaineiston ja kirjaa ehdotukset muutoksiksi ja täydennyksiksi vakuutusyhtiöiden vakioehtoihin.
 4. Kilpailutus
  Aon laatii aikataulun kilpailutuksen toteuttamisesta ja sopii asiakkaan kanssa käytettävistä vakuutusmarkkinoista. Aon toimittaa tarjouspyyntöaineiston asiakkaan valitsemille vakuuttajille ja perehtyy saatuihin tarjouksiin. Lopuksi Aon tekee vertailut vakuuttajien antamista tarjouksista ja esittelee ne asiakkaalle sekä suosittaa valittavaa vakuutusratkaisua.
 5. Vakuutusten voimaansaattaminen
  Kilpailutuksen jälkeen Aon informoi vakuuttajia asiakkaan päätöksestä ja hankkii vakuutustodistukset vakuuttajilta ja toimittaa asiakkaalle. Aon tarkistaa vakuutusyhtiöltä saamansa vakuutuskirjat, -ehdot sekä laskut ja toimittaa tarkistamansa asiakirjat asiakkaalle.

Lue lisää muista vakuutuspalveluistamme