Finland
Luottoriskienhallintapalvelut

Luottoriskienhallintapalvelut

Aon ja sen luotonhallintaan ja luottovakuutusten järjestämiseen erikoistunut Aon Credit International (ACI) on johtava kansainvälinen luottovakuutusten välittäjä, joka auttaa yrityksiä suojautumaan luottoriskeiltä, kasvattamaan myyntiä ja löytämään ratkaisuja kaupan rahoitukseen.

Palveluitamme ovat:

Luotonhallinnan palvelut

 • Erikoisasiantuntijoista koostuvat tiimit auttavat kaikkialla missä yrityksenne toimii  
 • Autamme luotonhallinnan strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa 
 • Rakennamme palvelulupauksemme asiakkaan tarpeiden pohjalta

Konsultointi

 • Perehdymme huolellisesti yrityksenne strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin
 • Analysoimalla markkinajohtajien toimintamalleja voimme tarjota konkreettisia hyötyjä 
 • Toteutamme valitsemanne ratkaisuvaihtoehdot 
 • Autamme hyödyntämään vakuutusratkaisuanne parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnassanne 
 • Etsimme ja toteutamme yrityksellenne parhaiten sopivat ratkaisut

Vakuutusten järjestäminen ja vakuutusratkaisujen hallinta 

 • Markkinajohtajana pystymme käyttämään neuvotteluvoimaamme asiakkaidemme hyödyksi 
 • Neuvottelemme ja sijoitamme valitsemanne vakuutusratkaisun 
 • Haemme ja neuvottelemme parhaan vakuutusturvan ja limiitit 
 • Varmistamme, että vakuutusratkaisu vastaa yrityksen tarpeita myös tulevaisuudessa 
 • Valvomme jatkuvasti asiakkaan etua ja vakuutusyhtiön toimintaa

 

Luottoriskienhallinta

Nykyinen maailmantalouden tilanne on nostanut luottoriskit ja poliittiset riskit yrityksen hallituksen asialistalle. Yritysten johdon tulee kiinnittää lisääntyvää huomiota taseen suojaamiseen ja käyttöpääoman ja kassavirran optimointiin sekä luottotappioiden minimointiin. Myyntisaatavat muodostavat tyypillisesti 35-40 prosenttia yrityksen taseesta. Ne ovat elintärkeä osatekijä arvioitaessa yrityksen taloudellista asemaa. Jos yksi avainasiakas jättää yhtäkkiä maksamatta laskunsa, yrityksen kassavirta, kannattavuus ja tase kärsivät. Pahimmassa tapauksessa nämä voivat vaarantaa yrityksen olemassaolon.  Tiedätkö sinä, millaisia luottoriskejä yrityksenne myyntisaatavasi sisältävät?

Aonin luottoriskien kartoitus on kattava selvitys yrityksen tai koko konsernin luottoriskienhallinnan tilasta. Kartoitus kertoo riskienhallinnan kriittiset osa-alueet ja antaa tarvittaessa selkeät kehitys-ehdotukset jatkosuunnittelua varten.

Aonin Luottoriskikartoitus tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko luotonhallinnan riskit tunnistettu ja arvioitu? 
 • Onko luotonhallinta riittävällä tasolla koko konsernissa?  
 • Ovatko nykyiset luotonhallinnan prosessit ja käytännöt riittäviä? 
 • Onko luottoriskien seuranta ja raportointi monipuolista ja jatkuvaa? 
 • Onko asiakasriskien analysointi ja valvonta tehokasta? 
 • Onko erääntyneiden saatavien perintä tehokasta?

Kartoituksen yhteenvetoraportti kertoo selkeästi yrityksen tai koko konsernin luotonhallinnan tilan ja paljastaa riskienhallinnan kriittiset osa-alueet. Raportissa pisteytetään luottoriskienhallinnan eri prosessit ja tunnistetaan vallitsevat parhaat käytännöt sekä annetaan selkeät kehitysehdotukset jatkosuunnittelua varten. Yhtiökohtaiset vastaukset puolestaan antavat konsernin johdolle arvokasta informaatiota kunkin tytäryhtiön luotonhallinnan toimintatavoista ja prosesseista.

Lue lisää

Yhteystiedot


Aleksi Halme 
Head of Sales
[email protected]
+358 40 632 7040