Finland
Vakuutusselvitys

Vakuutusselvitys yrityksille

Vakuutusselvitys on asiantuntijoidemme laatima puolueeton arvio nykyisestä vakuutusturvan tilasta ja kehityskohteista. Selvityksessä arvioidaan vakuutuslajeittain vakuutusten todellinen kattavuus ja hinta suhteessa liiketoimintaan.

Käymme läpi asiakkaan vakuutukset ja vahinkohistorian vakuutuslajeittain. Selvityksen pohjalta annamme suositukset jatkotoimenpiteistä asiakkaan vakuutusturvan kehittämiseksi. Vakuutusselvityksen tuloksena asiakas saa vakuutusturvaansa koskevan kirjallisen esityksen, joka tarjoaa perustan jatkotoimenpiteille ja vakuutusturvan kehittämiselle.

Vakuutusselvityksestä on hyötyä mikäli

 • olet epävarma vakuutusten tilasta, kattavuudesta tai hinnasta
 • yrityksesi on kasvanut yritysostoilla, laajentunut maantieteellisesti tai uusille toimialoille
 • sinulla ei ole suunnitelmaa tai käsitystä siitä, miten vakuutusturvaa tulisi kehittää

Vakuutusselvityksen vaiheet

Aon

 • laatii aikataulun vakuutusselvityksen toteuttamisesta
 • tutustuu asiakkaan liiketoimintaan asiakkaalta saadun toimintaa esittelevän materiaalin perusteella
 • perehtyy asiakkaan toimittamiin vakuutus- ja vahinkotietoihin ja tarvittaessa tarkentaa tietoja
 • auditoi asiakkaan nykyisen vakuutusturvan saamiensa tietojen pohjalta
 • tekee kirjallisen yhteenvedon ja suositukset jatkotoimenpiteistä

Vakuutusselvityksessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • vakuutusmäärät
 • omavastuut
 • vakuutusturvan mahdolliset aukot ja päällekkäisyydet
 • vakuutusturvan laatu ja kustannustehokkuus

Vakuutusselvityksen edut
Selvityksessä käydään läpi vakuutusten kattavuus ja hinnat sekä tunnistetaan mahdolliset yli- ja alivakuutustilanteet. Vakuutusselvityksessä tunnistetaan kassavirtaa ja tase-eriä uhkaavat vakuuttamiskelpoiset riskit sekä mahdolliset aukot vakuutusturvassa.

Aon on vakuutusyhtiöistä riippumaton toimija, joka arvioi riskit puolueettomasti yrityksesi näkökulmasta. Kirjallinen loppuraportti sisältää toimenpidesuositukset vakuutusturvan kehittämiseksi.

Muut vakuutuspalvelumme